Doorgaan naar hoofdinhoud

Update week 48

Informatie voor verwijzers


Update 3-12-2021

Stand van zaken in huis

Op dit moment liggen er 44 COVID-patiënten in de kliniek, verdeeld over diverse COVID-afdelingen. Daarnaast zijn er 13 patiënten thuis met zuurstof. Op de IC wordt gewerkt in een cohort van 8 IC-bedden. Er liggen op dit moment 7 COVID-patiënten en 9 non COVID-patiënten op de IC. Er is nog steeds een grote krapte en het uitplaatsen verloopt moeizaam.

Om zowel in de kliniek als op de IC de capaciteit te vergroten, wordt in Franciscus Gasthuis én Franciscus Vlietland vanaf vrijdag 3 december een aantal verpleegafdelingen tijdelijk gesloten. Het personeel dat hiermee vrijkomt, wordt ingezet voor COVID-zorg. Om meer capaciteit vrij te spelen gaan alleen operaties met urgentieklassen 1 tot 3 nog door.

Uitwijkmogelijkheid SEH

Op de SEH hebben we nog steeds te maken met de grote toestroom van patiënten. Omdat een groot deel van deze patiënten moet worden opgevangen in isolatie, is er een uitwijkmogelijkheid nodig. Hiervoor wordt het Poliklinisch Operatie Centrum (POC) bij Franciscus Gasthuis gebruikt.

Geen begeleiders bij poliklinische afspraak

We willen de drukte in het ziekenhuis zoveel mogelijk beperken. Ook willen we in de wachtruimtes de 1,5 meter kunnen blijven garanderen. Daarom is het voor patiënten niet meer mogelijk om een begeleider mee te nemen naar een poliklinische afspraak. Uitzonderingen hiervoor zijn poliklinische afspraken van kinderen, kwetsbare en ernstig zieke patiënten. Op de polikliniek Verloskunde mag ook een begeleider mee bij afspraken voor de 13 weken echo, SEO en de eerste termijn echo.

Lange wachttijden poliklinieken

In de update van vorige week informeerden we u over het afschalen van de poliklinische spreekuren van de longartsen en internisten. Ook de spreekuren van de geriaters zijn afgeschaald. Dit betekent dat ook hier de toegangstijden verder oplopen. Alle verwijzingen worden getrieerd op urgentie en afhankelijk van de ernst van de klachten wordt de patiënt ingepland voor een telefonisch, fysiek of digitaal consult.

Transmurale afspraken COVID-patiënten

De transmurale afspraken rondom de COVID-situatie die wij de afgelopen weken via de COVID-updates gedeeld hebben, staan nu ook in 1 document op onze website.

 

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid