Doorgaan naar hoofdinhoud

Update week 47

Informatie voor verwijzers


Update 26-11-2021

Stand van zaken in huis

Op dit moment liggen er 48 COVID-patiënten in de kliniek. Op de IC liggen 6 COVID-patiënten en 10 non COVID-patiënten. Er is grote beddenkrapte bij ons en in onze hele regio, waardoor uitplaatsen bijna onmogelijk is. Deze week is er 1 COVID-patiënt vanaf onze IC uitgeplaatst naar Duitsland. 6 COVID-patiënten zijn thuis met zuurstof en worden gemonitord onder verantwoordelijkheid van een huisarts.

Afschalen reguliere zorg op de OK en poliklinieken

De prognoses zijn verre van positief. We bereiden ons daarom voor op het verder opschalen van COVID-zorg.
Dit heeft helaas grote gevolgen voor de zorg op een aantal poliklinieken en het OK-programma:

  • Het OK-programma voor alle zorg klasse 4 en 5 (weinig risico wanneer deze zorg meer dan 6 weken uitgesteld wordt), zowel klinisch als dagbehandeling, wordt afgeschaald vanaf maandag 29 november tot in ieder geval het eind van dit jaar. Patiënten krijgen persoonlijk bericht als hun afspraak of operatie verplaatst moet worden. Zonder bericht gaat een afspraak of operatie gewoon door.
  • De poliklinische spreekuren van de longartsen en internisten worden afgeschaald. Ook bij andere specialismen kunnen spreekuren uitvallen. Dit betekent dat de al lange toegangstijden verder kunnen oplopen. De specialisten triëren alle verwijzingen op urgentie en afhankelijk van de ernst van de klachten wordt de patiënt ingepland voor een telefonisch, fysiek of digitaal consult. Voor een goede triage vragen wij u de verwijzing in ZorgDomein zo compleet mogelijk in te vullen. Als u twijfelt over een verwijzing en wilt overleggen met de medisch specialist, dan is er ook de mogelijkheid om van het meekijkconsult gebruik te maken.

Afwegingen voor insturen patiënten

Verder verzoeken wij u vriendelijk om goed te overwegen welke patiënt u instuurt naar het ziekenhuis zodat we elkaar daar als zorginstellingen mee helpen. Punten ter afweging:

  • Kan deze patiënt thuisblijven met zuurstof en/of thuismonitoring?
  • Kan deze patiënt naar een ELV verblijf / coronacentrum?
  • Kan deze patiënt thuisblijven met mantelzorg en extra visites vanuit de praktijk (kan ook door POH)?
  • Kan een digitaal meekijkconsult van nut zijn?

U helpt ons ook door actief het gesprek te voeren met de patiënt over behandelgrenzen en dit goed vast te leggen en over te dragen.

Coördinatie van beoordelen/opname COVID-patiënten

Donderdag 25 november heeft de COVID-call plaatsgevonden, een belangrijk overleg tussen de bestuurlijk en transmuraal betrokken huisartsen (HOF, HAT en BTO), onze medisch specialisten en TMS. De actualiteiten in de huisartsenpraktijk, op de HAP en in het ziekenhuis zijn besproken en er is stilgestaan bij de knelpunten die huisartsen ervaren bij het insturen van patiënten naar de SEH.

Er wordt onderzocht of er een coördinatiepunt voor huisartsen kan komen waar op basis van de actuele COVID-capaciteit van de ziekenhuizen geadviseerd wordt waar een patiënt terecht kan. Rijnmond Dokters (IZER) gaat hierbij dan als ‘wegwijzer’ functioneren voor huisartsen. De komende dagen vindt er vanuit Rijnmond Dokters afstemming plaats met de ZEL. Het streven is om het coördinatiepunt volgende week operationeel te hebben. U wordt via de ZEL en Rijnmond Dokters op de hoogte gehouden van de voortgang.

Wijziging bezoekersregeling

Met ingang van deze week mogen patiënten op verpleegafdelingen één bezoeker per dag ontvangen. Patiënten met (een verdenking op) corona mogen geen bezoek ontvangen. Voor een aantal afdelingen en voor terminale patiënten geldt een uitzondering.  

 

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid