Doorgaan naar hoofdinhoud

Update week 46

Informatie voor verwijzers


Update 19-11-2021

Stand van zaken in huis

De 42 coronabedden die we op dit moment in Franciscus in de kliniek beschikbaar hebben, zijn grotendeels continu bezet. Op de IC liggen nu 8 COVID-patiënten. De kans dat de COVID-zorg verder opgeschaald moet worden is nog steeds groot. We bereiden ons daarom voor op het opschalen naar 52 bedden.
Deze extra bedden worden, zodra dat nodig is, gerealiseerd op de afdeling Chirurgie 2 van Franciscus Gasthuis.

Extra hulp

Een groep van 34 verpleegkundigen van Franciscus is geschoold om te kunnen assisteren op de IC. Ook is een aantal zorgreservisten gestart in ons ziekenhuis. Met deze extra hulp voor de zorg van COVID-patiënten, proberen we de reguliere zorg zoveel mogelijk te waarborgen en het ziekteverzuim onder personeel deels op te vangen.

Waar mogelijk plaatsen wij patiënten uit naar de coronacentra in de VVT. Als huisarts kunt u uw patiënt hier ook aanmelden indien deze voldoet aan de criteria. Voor meer informatie kunt u terecht op verwijshulp.nl.

Wat te doen bij gesloten SEH

De druk in huis is hoog door de hiervoor geschetste combinatie van COVID zorg, het waarborgen van reguliere zorg en ziekteverzuim onder het personeel. Hierdoor kan het voorkomen dat u bij het insturen van een patiënt voor beoordeling op de SEH (Gasthuis en/of Vlietland) hoort dat de SEH tijdelijk gesloten is. Wij vragen u in dit geval:

  • De patiënt in te sturen op de andere SEH locatie van Franciscus.
  • Wanneer deze locatie ook gesloten is: uitwijken naar een ander ziekenhuis.

Is er bij 2 andere ziekenhuizen geen beoordeling mogelijk, dan neemt het eerste ziekenhuis waar de patiënt werd aangemeld, alsnog aan. Patiënten van de HAP kunnen wel beoordeeld worden op de SEH bij de locatie.

Wij benadrukken dat het sluiten van de SEH alleen gebeurt als wij echt niet anders kunnen.

COVID-call met huisartsen en specialisten

Wij vinden het belangrijk om in deze tijd goed overleg te hebben met elkaar. Daarom organiseren wij op donderdag 25 november aanstaande weer een COVID-call met de bestuurlijk en transmuraal betrokken huisartsen (HOF, HAT en BTO). In deze online vergadering wisselen we de stand van zaken uit in de huisartsenpraktijk, op de HAP en in het ziekenhuis. Ook verkennen we de mogelijkheid om de coördinatie van beoordelingen / opnames van COVID patiënten te verbeteren en bespreken we de ervaringen van ‘patiënt met zuurstof thuis’. Diverse medisch specialisten (longgeneeskunde, interne geneeskunde, spoedeisende hulp en medische microbiologie) sluiten aan bij dit overleg. Indien u vragen of suggesties heeft voor dit overleg, kunt u deze mailen naar transmuraal@franciscus.nl. In de volgende COVID-update geven we een terugkoppeling van dit overleg.


Boostervaccinaties voor zorgmedewerkers

Vanaf volgende week wordt gestart met de boostervaccinaties voor Franciscus medewerkers. Hiermee verwachten we onze medewerkers extra te beschermen en verdere COVID-uitbraken onder zorgpersoneel te voorkomen. Ook alle eerstelijns verloskundigen met wie wij samenwerken, krijgen een uitnodiging om in ons ziekenhuis een derde prik te halen. Deze groep is ook in de eerste ronde bij ons gevaccineerd. Van diverse kanten bereikte ons de vraag of ons bekend is hoe de boostervaccinatie campagne voor de huisartsenpraktijken eruit gaat zien. Wij verwachten dat dit op dezelfde wijze zal gaan als in de eerste vaccinatieronde.

 

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid