Doorgaan naar hoofdinhoud

Update week 43

Informatie voor verwijzers


 Update 27-10-2021

Na een relatief rustige periode, loopt het aantal coronabesmettingen helaas weer op. Ook in Franciscus Gasthuis & Vlietland merken we dat. Daarom informeren we u via deze corona update over de stand van zaken in ons ziekenhuis en coronamaatregelen.

Situatie in huis

De druk op de bedden in onze kliniek is hoog. Op dit moment liggen er 3 COVID patiënten op onze IC. In de kliniek liggen 23 COVID patiënten. Om te zorgen voor een zo goed mogelijke verdeling van COVID patiënten in de regio, melden we COVID patiënten aan bij het Regionaal Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (RCPS). Op deze manier zorgen we dat reguliere zorg zoveel mogelijk door kan gaan.

Ook zijn we soms genoodzaakt de SEH korte tijd te sluiten voor nieuwe (COVID) patiënten. We doen dit alleen om te voorkomen dat de veiligheid en kwaliteit van zorg in het geding komt. We vragen hiervoor uw begrip.

Mondkapjesplicht

De mondkapjesplicht in ons ziekenhuis is opnieuw ingevoerd. Op alle Franciscus locaties geldt een universele draagplicht van mondneusmaskers voor medewerkers én patiënten, begeleiders en bezoekers van 12 jaar en ouder. Daarnaast moeten ook kinderen van 6 jaar en ouder die op bezoek gaan bij volwassenen in de kliniek, een mondkapje dragen.

Zuurstofbehandeling thuis

In november 2020 zijn wij in samenwerking met de eerstelijn gestart met stabiele patiënten die herstellende zijn van COVID eerder naar huis te laten gaan met zuurstof. Deze afspraak brengen wij graag weer onder de aandacht, aangezien verwacht wordt dat hier in de aankomende weken weer meer gebruikt van gemaakt gaat worden.

Na evaluatie van het protocol is besloten dat de inhoudelijke afspraken onveranderd blijven. Gezien het stijgend aantal besmettingen en de situatie in de ziekenhuizen heeft de HAP Noord besloten om de service van het actief bellen van de patiënt, zoals voorheen, voort te zetten. De dienstdoende VS die werkzaam is op HAP Noord, neemt op zaterdag, zondag en een eventuele feestdag contact op met de patiënt en controleert dan de saturatiewaarde, temperatuur en ademhalingsfrequentie van de patiënt.

Binnen Franciscus zal dit protocol wederom onder de aandacht gebracht worden bij specialisten, verpleegkundigen van de cohort-afdelingen en transferverpleegkundigen, om zoveel mogelijk patiënten die hiervoor in aanmerking komen op deze wijze te ontslaan. Meer informatie over het traject zuurstofbehandeling thuis vindt u hier.

Insturen bewezen COVID-19 patiënten voor noodzakelijke diagnostiek

Graag brengen wij de routing om bewezen COVID-19 patiënten in te sturen voor noodzakelijke radiodiagnostische diagnostiek nogmaals onder de aandacht. Denk hierbij aan een thoraxfoto om een andere oorzaak dan COVID-19 uit te sluiten of diagnostiek bij bewezen COVID patiënten met een fractuurvraagstelling. Om deze patiënten veilig en geïsoleerd te kunnen onderzoeken, is het van belang dat u de patiënt met bewezen COVID-19 aankondigt bij de afdeling Radiologie. Klik hier voor de routing.

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid