Doorgaan naar hoofdinhoud

Vakgroep Kindergeneeskunde

De vakgroep Kindergeneeskunde bestaat uit 22 enthousiaste kinderartsen en een wisselend aantal waarnemers die het specialisme in de volle breedte uitvoeren. Of het nu gaat om acute zorg, opvang van een pasgeborene, kortdurende of chronische aandoeningen: op onze 5 poliklinische en 2 klinische locaties bieden wij de beste zorg voor het kind en zijn/haar ouders. Wij zijn snel toegankelijk, staan voor korte lijnen met huisartsen en andere verwijzers en hebben specifieke expertise in huis op het vlak van diverse subspecialisaties. Daarnaast heeft de Kinderafdeling in Franciscus Gasthuis de Gouden Smiley ontvangen als bewijs voor kind- en oudervriendelijkheid. In Franciscus Vlietland is sinds december 2018 een speciale kindvriendelijke behandelkamer.

Wij werken nauw samen met urotherapeuten en longverpleegkundigen naast de paramedische disciplines die beschikbaar zijn binnen Franciscus Gasthuis & Vlietland. Daarnaast wordt ons team ondersteund door A(N)IOS.

De kinderartsen zijn actief binnen meerdere bestuurlijke functies en ziekenhuiscommissies zoals de SEH-commissie, antibiotic stewardship team, wetenschapsraad, ICT-commissie, medisch bestuur, VIM-commissie. De functie van decaan opleidingen binnen Franciscus wordt ingevuld een kinderarts; opleiding is daarom ook een belangrijk speerpunt binnen de vakgroep. Er worden gemiddeld 2-3 AIOS per jaar opgeleid naast multiple coassistenten. Tevens worden er regelmatig HAIO stages ingevuld. Om contacten in de regio warm te houden wordt jaarlijks kindergeneeskunde nascholing aangeboden aan huis- en jeugdartsen.

High care neonatologie (Franciscus Gasthuis) en het Kleine Heldenhuis

In het expertisecentrum neonatologie worden de meest jonge- en kwetsbare patiënten opgevangen. De post-IC/HC plus neonatologie heeft mogelijkheid om kinderen te verplegen vanaf 30 weken zwangerschapsduur en een gewicht boven 1000 gram. Daarnaast worden er ook zuigelingen verpleegd met andere problemen na de geboorte, zoals asfyxie, longproblemen, infecties of icterus. De follow-up vindt plaats in een speciale buitenpolikliniek voor deze doelgroep, genaamd het Kleine Heldenhuis. Nazorg vindt plaats in een huiskamersetting waarbij er ook volop aandacht is voor psychosociale zorg voor het gezin.

Subspecialisaties – Franciscus Gasthuis, Vlietland

De vakgroep kindergeneeskunde heeft veel subspecialisten welke ook complexe aandoeningen behandelen. Wij bieden subspecialistische zorg dicht bij huis met korte lijnen en aandacht voor het gehele kind. Kinderen met specifieke en/of complexe aandoeningen hoeven dus niet perse in een academisch centrum gezien te worden. Subspecialistische spreekuren worden op locatie Vlietland en Gasthuis gehouden. De volgende subspecialismen zijn aanwezig: longgeneeskunde, cardiologie, neurologie, maag-, darm- en leverziekten, endocrinologie (inclusief mogelijkheden groeihormoontherapie), infectieziekten/immunologie-afweerstoornissen (inclusief tropische ziekten/adoptiescreening), erfelijke en aangeboren afwijkingen. Daarnaast is er ruime ervaring met allergologie en mictiestoornissen en is er een speciaal mictiespreekuur met een urotherapeut. Andere multidisciplinaire spreekuren zijn de GIRAF poli voor kinderen met ontwikkelingstoornissen en het revalidatiespreekuur in samenwerking met een revalidatiearts vanuit Rijndam.

Scopien (MDL)

Op dit moment is er een endoscopieprogramma onder propofolsedatie voor kinderen > 10 jaar met maag-darmaandoeningen. Er is tevens een nauwe samenwerking binnen de regio met de kinderartsen MDL en met de MDL-artsen Franciscus Gasthuis & Vlietland. Kinderen met coeliakie, inflammatoire darmziekten en vele overige maag-darm aandoeningen kunnen binnen het ziekenhuis worden behandeld.

MRI-sedatie programma

Goede MRI-beelden verkrijgen bij jonge kinderen is vaak lastig. Daarom hebben de kinderartsen een speciaal sedatieprogramma opgericht, waar jonge patiënten enkele uren worden opgenomen voor lichte sedatie, monitoring en beeldvorming.

Wetenschappelijk onderzoek

De vakgroep heeft sterke wetenschappelijke ambities in het klinisch en translationeel wetenschappelijk onderzoek. Onze patiëntenpopulatie leent zich goed voor wetenschappelijk onderzoek, de speerpunten liggen op het gebied van neonatologie, (luchtweg)infecties en astma. Twee promovendi voeren momenteel door Franciscus geïnitieerd onderzoek uit (zie: www.breathestudie.nl; www.rainstudie.nl) en jaarlijks krijgen meerdere master studenten de mogelijkheid om een wetenschappelijke stage te doen.

kinderartsen.jpg

Bovenste rij (staand v.l.n.r.): Evelyne van Boeckel, Frederik du Plessis, Nico Hartwig, Mieke Jongejan, Angelique Haringsma, Liesl Rehbock
Middelste rij (staand v.l.n.r.): Sandra Kenter, Josefine van der Heyden, Jacintha Verhallen, Gretha van den Berg, Esther Harnisch, Alike Kamerbeek, Daphne Janssen, Ismé de Kleer en Bert den Exter
Onderste rij (zittend v.l.n.r.): Natalja Bannink , Esther Alders, Lia van Wijk, Roel Bolt, Gerdien Tramper en Maaike Teunissen

 

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid