Doorgaan naar hoofdinhoud

Huisartsen Advies Team (HAT)

Sinds 2016 functioneert het Huisartsen Advies Team, waarin huisartsen en medisch specialisten met een transmuraal hart zitting hebben. Het HAT komt drie keer per jaar in een plezierige setting bijeen om te spreken over ambities en ervaringen in de samenwerking. De bijeenkomsten kenmerken zich door openheid en ambitie. De afdeling transmurale samenwerking organiseert en ondersteunt de bijeenkomsten. Het HAT heeft een belangrijke adviesrol; input uit het HAT is terug te zien in de transmurale activiteiten en in de (bestuurlijke) overleggen zoals het Bestuurlijk Transmuraal Overleg (BTO, in regio Vlietland) en het Huisartsen Overleg Franciscus (HOF, in de regio Gasthuis). Zo is het idee van de transmurale studiereis geboren en uitgewerkt in het HAT.

De leden van het HAT zijn ook uw aanspreekpunt! Zowel de huisartsen als de medisch specialisten ontvangen graag uw signalen en ideeën, om in te brengen in het overleg.

leden_hat.png

Bovenste rij (v.l.n.r.): Chantal Loose (huisarts), Arthur Gan (huisarts), Anja de Vries (huisarts), Ingrid den Boer (huisarts)
Middelste rij (v.l.n.r.): René Koop (huisarts), Erik Herman (huisarts), Hans Zengerink (chirurg), Rose Marijn Teeuw (KNO-arts)
Onderste rij (v.l.n.r.): Jaap Krulder (geriater), Andreas Gerards (reumatoloog), Esther Alders (kinderarts), Wency Yuen (internist)
Vanuit Transmurale Samenwerking participeren Maria Bos, Melissa Lockhorst en Suzanne Korthorst in het HAT.

Een aantal leden vertelt waarom zij het belangrijk vinden deel te nemen aan het HAT

Arthur Gan, huisarts

‘Mijn naam is Arthur Gan. Ik ben 48 jaar, getrouwd en heb 3 kinderen. Ik woon en werk in Schiedam, alwaar ik sinds 2006 huisarts ben in de HOED Havenbogen in Schiedam. Naast mijn dagelijkse werkzaamheden vind ik het leuk om na te denken over de samenwerking tussen huisarts en ziekenhuis. In het verleden heb ik daarom in verschillende werkgroepen gezeten, die zich ieder op hun eigen manier bezig hielden met dit onderwerp. Sinds 2017 maak ik onderdeel uit van het HAT. Als transmurale zorg goed loopt, dan is dat prettig werken voor huisarts en specialist; maar bovendien is dat gelijk merkbaar voor de patiënt die direct de voordelen merkt van naadloze zorg.’

Anja de Vries, huisarts

‘Ik ben Anja de Vries en werk als huisarts in Maassluis. Het lijken vaak twee werelden de eerste en tweede lijn. Dit was vooral het geval toen ik begon als huisarts. Er is in de loop van de jaren wel steeds meer toenadering gezocht en gekomen. Maar het kan altijd beter, en daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen door in het HAT te participeren. Begrip voor elkaars werkveld, en kijken waar samenwerking beter kan, zijn voor mij belangrijke beweegredenen. Ik denk namelijk dat dan ook de zorg voor de patiënt beter wordt, en dat is toch iets wat we als artsen allemaal willen!’

René Koop, huisarts

In het ziekenhuis is er de afgelopen jaren veel veranderd. Dit vraagt heel veel aandacht en energie van iedereen. Ook in huisartsenland zijn er veel ontwikkelingen. Alleen al het feit dat een groot aantal huisartsen weggaan en dat er nieuwe collega's voor in de plaats komen. Dat heeft er toe geleid dat we de laatste jaren wat minder aandacht voor elkaar hadden. De komende jaren staan we samen, huisartsen en medisch specialisten, voor grote opgaven. De zorgvraag zal om diverse redenen fors toenemen. Met ieder voor zich gaan we het niet redden. We zullen de komende tijd tijd de zorg nog efficiënter met elkaar moeten organiseren. Dat wordt een grote regionale uitdaging. En ik vind het een uitdaging om daar in het TMS met elkaar mee aan de slag te gaan.

Jaap Krulder, geriater

‘Vanaf mijn start in het Vlietland in 2005 heb ik een hechte relatie met de collega’s in de eerste lijn en de verpleeghuizen. Allereerst om geriatrie bekend te maken, later als stafbestuurder om te kijken waar de knelpunten zitten en hoe we daar iets aan kunnen verbeteren. En dat lukt! Al ruim 10 jaar zit ik in transmuraal overleg, eerst alleen aan de Vlietlandkant, nu al weer jaren op beide locaties. Wat ik zelf heel graag goed zou krijgen is een ondubbelzinnig overzicht over de gebruikte medicatie. Hoe gaan we de bereiken dat patiënt, huisarts, apotheker en specialist hetzelfde lijstje hebben?’

Rose Marijn Teeuw, KNO-arts

‘Ik ben Rose Marijn Teeuw, sinds 9 jaar met veel plezier KNO-arts in Franciscus Gasthuis & Vlietland. Een goede relatie tussen de huisartsen en medische specialisten is van groot belang. Via deelname aan het HAT is het mogelijk om die samenwerking, waar nodig, te verbeteren. Vooral het uitwisselen van informatie ervaar ik als zeer nuttig, alleen door elkaar te spreken komen we erachter waar we elkaar in kunnen ondersteunen. De bijeenkomsten zijn altijd gezellig en nuttig, voorlopig hoop ik mijn bijdrage te kunnen blijven leveren.’

Andreas Gerards, reumatoloog

‘Als reumatoloog, dus komende vanuit een beschouwend vak met veel chronische zieken, heb ik veel interesse om samen te werken met eerste lijn in het belang van de patiënt, want geïntegreerde zorg past bij deze groep patiënten. Binnen het MSB bestuur verdelen we portefeuilles, en heb ik de kontakten met de 1e lijn op mij genomen, en hoop ik zo een steentje bij te dragen aan onze samenwerking.’

 

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid