Doorgaan naar hoofdinhoud

Toekomst van Franciscus

Franciscus Gasthuis & Vlietland verleent al generaties lang vol passie onze zorg, en dat willen wij doorgeven aan de generaties na ons. Op deze manier zetten wij ons dagelijks in voor de ‘Zorg van generaties’. Samen met onze partners staan wij voor top zorg in de regio, waarbij patiëntveiligheid en patiëntgerichte zorg in een gastvrije omgeving centraal staan. Onze kernwaarden zijn voor ons de basis: bekwaam, betrouwbaar, verbindend en inspirerend.

Iedereen de beste zorg op de juiste plek

De beste zorg wil iedereen. Franciscus Gasthuis & Vlietland staat voor de beschikbaarheid en kwaliteit van zorg, maar bereidt zich ook voor op toekomstige kwaliteitseisen en volumenormen. Daarom kiezen wij er nu voor om de ziekenhuiszorg anders in te richten.

Door sommige ziekenhuiszorg in de toekomst in één ziekenhuis aan te bieden, krijgen onze patiënten straks de juiste zorg op de juiste plaats. Van de beste verpleegkundigen en specialisten die beschikken over de juiste kennis tot de beste medische apparatuur. Wilt u hier meer over weten? Bekijk dan onderstaande animatie.

Accepteer de cookies op de cookie pagina om deze content te kunnen bekijken.

 

Toekomst

1 ziekenhuis met meerdere locaties. Wat betekent dat?

Dit betekent dat er 2 professionele ziekenhuislocaties en 3 poliklinieklocaties zijn, die gezamenlijk het totaal aanbod van zorg bieden van hoogwaardige kwaliteit. Het uitgangspunt is dat wij op alle locaties poliklinische zorg aanbieden, zowel op de ziekenhuislocaties in Rotterdam (Kleiweg) en Schiedam als op de 3 poliklinieklocaties in Rotterdam Centrum (Havenpolikliniek), Berkel en Rodenrijs en Maassluis. Daarnaast is er een polikliniek Interne Geneeskunde in Het Oogziekenhuis in het centrum van Rotterdam.

Het aanbod van poliklinische zorg wisselt per locatie, afgestemd op de zorgvraag in die regio. Wij zorgen dat u op de juiste plek de juiste zorg krijgt. Het kan voorkomen dat uw operatie op een andere locatie wordt uitgevoerd dan de locatie van uw polikliniekbezoek. Hierover wordt u door uw arts geïnformeerd.

Waarom is het beter om sommige zorg aan te bieden op 1 locatie?

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en zorgverzekeraars zien erop toe dat ieder ziekenhuis een behandeling of operatie een bepaald aantal keren per jaar uitvoert. Operaties vaker uitvoeren op 1 locatie betekent voor u dat de kwaliteit van zorg nog beter wordt. Dit geldt ook voor niet-operatieve behandelingen. Onze organisatie heeft met het team van medisch specialisten en verpleegkundigen de juiste ervaring en kennis in huis om de behandeling en/of operatie goed uit te voeren.

Moet ik straks naar een andere locatie?

Voor poliklinische zorg kunt u terecht op de locatie die u gewend bent. Voor specifieke behandelingen of operaties van bepaalde specialismen kan het zijn dat u in de toekomst geholpen wordt op een andere locatie.

Kan ik zelf kiezen waar ik onder behandeling ga?

Als uit overleg met uw huisarts blijkt dat een afspraak met het ziekenhuis nodig is, dan overlegt uw huisarts met u naar welk ziekenhuis of naar welke arts u het beste kunt gaan voor uw betreffende medische klachten. In overleg met uw huisarts, kunt u altijd aangeven op welke ziekenhuislocatie u het liefst een arts bezoekt tijdens het spreekuur. Een deel van de behandelingen voor bepaalde specialismen, bijvoorbeeld bepaalde operaties, vindt echter op 1 van de locaties plaats. U kunt dan niet zelf kiezen voor een locatie. Alle afspraken voor en na de behandeling kunnen wel op uw voorkeurslocatie plaatsvinden.

Behoud ik dezelfde arts?

Als u nu onder behandeling bent van een arts van Franciscus Gasthuis & Vlietland, blijft u gewoon bij uw eigen arts. Net als nu, kunnen wij bij verder onderzoek vaststellen dat u beter gezien of behandeld kunt worden door iemand met specifieke kennis of ervaring. Dat kan op een andere locatie zijn. Vanzelfsprekend overleggen wij dit goed en tijdig met u.

Welke behandelingen vinden nu al plaats op 1 ziekenhuislocatie?
 • Vaatoperaties aan de bloedvaten in de hals, arm, buik of benen vinden plaats in Franciscus Gasthuis, Rotterdam.
 • Operaties na een ongeval vinden plaats in Franciscus Gasthuis in Rotterdam
 • Operaties aan de buikorganen (maag, darm, lever) vinden plaats in Franciscus Gasthuis in Rotterdam
 • Galblaas-, liesbreuk- en navelbreukoperaties en kleine operatie aan hoofd/hals vinden plaats in Franciscus Vlietland, Schiedam.
 • Orthopedische operaties vinden plaats in Franciscus Vlietland in Schiedam
 • Behandelingen en operaties van de specialismen Kaakchirurgie, Keel-, Neus- en Oorheelkunde en Oogheelkunde vinden plaats in Franciscus Vlietland, Schiedam. Uitzonderingen hierop zijn vooralsnog:
  • Operaties aan keel- en neusamandelen bij kinderen (<30 kg) en het plaatsen van buisjes bij kinderen (<30 kg) blijven voorlopig zowel in Franciscus Gasthuis als Franciscus Vlietland plaatsvinden.
  • Cataractoperaties (staaroperaties) in de zogenaamde Surgicube worden voorlopig uitgevoerd in Franciscus Gasthuis.
 • (Dag)behandelingen, (dag)opnames en operaties bij borstaandoeningen, ook wel mammachirurgie genoemd, vinden plaats in Franciscus Vlietland, Schiedam. Dit geldt tevens voor directe borstreconstructies.
 • (Dag)behandelingen, (dag)opnames en operaties bij urologische aandoeningen vinden plaats in Franciscus Gasthuis, Rotterdam.
 • (Dag)behandelingen, (dag)opnames en operaties bij neurologische aandoeningen door de neurochirurg vinden plaats in Franciscus Gasthuis, Rotterdam.
Zijn mijn gegevens ook op meerdere locaties bekend?

Ja, want Franciscus Gasthuis & Vlietland beschikt over een elektronisch patiëntendossier wat op elke ziekenhuis- en poliklinieklocatie beschikbaar is.

Hoe blijf ik op de hoogte van de ontwikkelingen in het ziekenhuis, nu en in de toekomst?

Wij houden u op de hoogte van veranderingen via ons patiëntenmagazine, onze digitale nieuwsbrief, social media en deze website. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen, meld u dan direct aan! Daarnaast is het ook mogelijk om het ziekenhuis te volgen via Facebook en Twitter.

Spoedzorg

Waar kan ik terecht voor spoedzorg?

Spoedzorg wordt op de 2 ziekenhuislocaties in Rotterdam en Schiedam verleend. Op beide locaties is er een Spoedeisende Hulp, ook wel SEH genoemd.

De Spoedeisende Hulp in Franciscus Gasthuis (Rotterdam) is 7 dagen per week 24 uur per dag geopend.

De Spoedeisende Hulp in Franciscus Vlietland (Schiedam) is 7 dagen per week geopend van 10.00 tot 21.00 uur. Na 21.00 uur kunnen alle volwassenen met een spoedvraag doorrijden naar de SEH in Franciscus Gasthuis.

Let op! Voor kinderen die met spoed ziekenhuiszorg nodig hebben, is na triage (beoordeling) door de huisarts, de Kinderafdeling in Franciscus Vlietland 24/7 beschikbaar. Hetzelfde geldt voor zwangere vrouwen, die na telefonisch contact met de verloskundige direct naar de afdeling Gynaecologie of Verloskunde gaan.

Waarom is de Spoedeisende Hulp in Schiedam niet 24/7 geopend?

De arbeidsmarkt voor SEH-verpleegkundigen in de regio (en in meerdere regio’s in Nederland) is snel verslechterd. Ook onze organisatie kampt met een krapte op de arbeidsmarkt als het gaat om SEH-verpleegkundigen. Er zijn dus te weinig mensen beschikbaar om de juiste zorg 24/7 te kunnen leveren.

Franciscus Gasthuis & Vlietland koos ervoor de spoedzorg in de nacht op één locatie concentreren. Als er meer personeel beschikbaar is, dan is ook de SEH in Franciscus Vlietland weer 24 uur per dag geopend. De verwachting is niet dat dit op korte termijn gebeurt, omdat gespecialiseerd personeel moet worden opgeleid.

Waarom is de Spoedeisende Hulp in Schiedam in de nacht gesloten? En niet die in Rotterdam?

Er is bewust gekozen om de Spoedeisende Hulp (SEH) met de meeste faciliteiten 24 uur per dag beschikbaar te houden. De SEH in Franciscus Gasthuis heeft een level 2 status en er zijn 24 uur per dag SEH-artsen aanwezig.

De level 2 SEH is erop ingericht om zwaardere trauma’s (gewonden) en patiënten met complexe ziektebeelden de juiste zorg te bieden. Ook in het verdere gebouw is meer capaciteit om mensen op te vangen. Door te kiezen om de level 2 SEH open te houden, wordt voorkomen dat ernstig zieke patiënten naar ziekenhuizen verder weg moeten worden gebracht, omdat de SEH's in de regio geen plaats of genoeg personeelscapaciteit hebben.

Is er in Franciscus Gasthuis op de SEH wel voldoende capaciteit?

Ja, de teams van onze Spoedeisende Hulp in Schiedam en Spoedeisende Hulp in Rotterdam worden in de nacht samengevoegd. Hierdoor kunnen wij de spoedpatiënten opvangen.

Wat gebeurt er als ik om 20.50 uur op de SEH in Franciscus Vlietland kom?

U kunt tot 21.00 uur op de Spoedeisende Hulp in Franciscus Vlietland binnenkomen. Dan verlaat u om ongeveer 23.00 uur de Spoedeisende Hulp. Het kost namelijk zo’n twee uur om een SEH-patiënt de juiste zorg te bieden.

Het is na 21.00 uur en ik heb een medische spoedvraag, wat nu?

Zoals ook nu al het geval is, belt u in levensbedreigende situaties altijd 112. De ambulance weet waar u op dat moment de beste zorgverlening kunt krijgen. In overige gevallen belt u met uw huisarts (binnen werktijd) of met de huisartsenpost (avond en weekenden). Dus na 21.00 uur ’s avonds belt u eerst met de huisartsenpost. Dat is nu al het geval en dat blijft onveranderd. De Huisartsenpost kan de situatie telefonisch beoordelen. Krijgt u dan het advies om naar de Spoedeisende Hulp te gaan? Dan kunt u terecht op de Spoedeisende Hulp in Franciscus Gasthuis in Rotterdam.

Zwangerschap en bevallen

Ik ben nu zwanger. Waar kan ik bevallen?

Zwangere vrouwen kunnen bevallen in Franciscus Gasthuis in Rotterdam en in Franciscus Vlietland in Schiedam. U wordt door uw verloskundige of door uw gynaecoloog tijdig geïnformeerd als hier verandering in komt.

Wat zijn de voordelen van het concentreren van bevallingen?

Door de specialistische kennis en ervaring van beide locaties samen te voegen, wordt de geboortezorg voor zwangere vrouwen en baby’s nog beter. Bijvoorbeeld doordat er 24 uur per dag, 7 dagen per week een gynaecoloog, een anesthesioloog en kinderarts aanwezig zijn in het ziekenhuis. Op deze manier brengen wij de zorg naar een nog hoger niveau. Ook is 24/7 pijnbestrijding mogelijk bij uw bevalling.

Door de concentratie van geboortezorg in Franciscus Gasthuis in Rotterdam worden topklinische faciliteiten, zoals opvang van erg zieke of te vroeg geboren baby’s, beschikbaar voor alle zwangere vrouwen in de regio. Een ander belangrijk voordeel is het kunnen bieden van continuïteit van geboortezorg door het aspect ‘Altijd plek’.

U wordt door uw verloskundige of door uw gynaecoloog tijdig geïnformeerd over wanneer de bevallingen concenteren in Franciscus Gasthuis.

Wat zijn de gevolgen van het concentreren van zorg voor mij als zwangere?

Alleen bevallingen worden in de toekomst verplaatst van Franciscus Vlietland in Schiedam naar het Rotterdamse Franciscus Gasthuis. De poliklinische zorg, waaronder controles bij de gynaecoloog, blijft op vijf locaties beschikbaar: Rotterdam, Schiedam, Berkel & Rodenrijs en Maassluis. Wij zullen u en uw verloskundige op tijd en goed informeren over de veranderingen.

Waar vinden controles na mijn bevalling plaats?

Als u een controle-afspraak heeft op de polikliniek Gynaecologie/Verloskunde, kunt u op al onze locaties terecht, te weten in Rotterdam, Schiedam, Berkel & Rodenrijs en Maassluis. Dit geldt zowel voor afspraken vóór uw bevalling als afspraken ná uw bevalling.

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid