De Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit de volgende bestuurders:

  • De heer drs. N. Honig, MBA, voorzitter Raad van Bestuur;
  • Mevrouw dr. M.J.A. Tasche, lid Raad van Bestuur;
  • De heer drs. P.W. van Lindenberg, lid Raad van Bestuur.
Raad van Bestuur Franciscus Gasthuis & Vlietland
Van links naar rechts: Peter-Willem van Lindenberg, Marjolein Tasche & Niels Honig

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de totale organisatie van Franciscus Gasthuis & Vlietland, zowel voor de bedrijfsvoering als de kwaliteit van zorg. De Raad van Bestuur wordt ondersteund door de secretaris en het secretariaat Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Bij de bezoldiging van de bestuurders wordt uitgegaan van de wettelijke regelgeving op dit gebied (zogenoemde WNT-normering).

Regelement Raad van Bestuur