Doorgaan naar hoofdinhoud

Veilige zorg en gedragsregels

Om uw verblijf in Franciscus Gasthuis & Vlietland voor u en onze medewerkers zo prettig en veilig mogelijk te maken, hebben wij samen met politie en justitie een aantal normen opgesteld. Iedereen in het ziekenhuis moet zich hier aan houden. De normen zijn opgenomen in het landelijke project Veilige Zorg®.

 1. In het ziekenhuis gaan wij respectvol met elkaar om. 
 2. Bezoekers zijn van harte welkom tijdens de bezoektijden. Om rust te waarborgen houdt u zich aan het aantal bezoekers per patiënt dat is toegestaan. Patiënten en bezoekers dienen aanwijzingen op te volgen van medewerkers, en geen overlast te veroorzaken voor andere patiënten en bezoekers.
 3. Transport van bedpatiënten per lift heeft voorrang op elk ander transport.
 4. Geweld in welke vorm dan ook, (seksuele) intimidatie, vernielen van eigendommen en in het bezit zijn van wapens staan wij niet toe. 
 5. Alcohol en drugs zijn niet toegestaan. Wanneer deze middelen aanwezig zijn, worden deze in beslag genomen door de beveiliging en zo nodig overgedragen aan de politie. 
 6. Let goed op uw eigendommen. Diefstal wordt in geen enkel geval getolereerd.
 7. Vraag eerst om toestemming aan onze medewerker, patiënt of bezoeker, als u een foto of filmopname van hem of haar maakt in ons ziekenhuis. 
  Wilt u als redactie of journalist een interview afnemen of beeld- en geluidsopnames maken? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Marketing & Communicatie, via telefoonnummer 010 - 893 4110 of communicatie@franciscus.nl.
 8. Mobiel bellen is vrijwel overal toegestaan. Ruimtes waar niet mag worden gebeld, omdat een mobiel toestel storend kan werken voor apparatuur en zelfs kan leiden tot gevaarlijke situaties voor onze patiënten, worden duidelijk aangegeven door middel van borden en stickers. Bij een dergelijk verbod is het ook niet toegestaan om uw mobiel stand-by te laten staan.
 9. Franciscus Gasthuis & Vlietland heeft de bevoegdheid het produceren en/of reproduceren van muziek door instrumenten, toestellen, apparaten enz. te verbieden.
 10. In de gebouwen geldt een algemeen rookverbod. Dat geldt ook voor elektrisch roken. Er kan uitsluitend gerookt worden in de aangewezen rookzones (buiten).
 11. Hulphonden zijn welkom in het ziekenhuis. Na overleg met de deskundige Infectiepreventie kunnen hulphonden worden toegestaan. Neem hiervoor contact via het centrale nummer. Andere dieren hebben in verband met mogelijke infectieziekten, geen toegang tot het ziekenhuis. 
 12. Voor de parkeerterreinen van Franciscus Gasthuis & Vlietland geldt het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV). Franciscus Gasthuis & Vlietland vindt het belangrijk dat patiënten en bezoekers zo optimaal mogelijk gebruik kunnen maken van invalidenparkeerplaatsen en Kiss and Ride. Om deze reden treedt Politie en Stadstoezicht verbaliserend op bij parkeerovertredingen rondom het ziekenhuisterrein en in de parkeergarage. De politie voert daarnaast regelmatig (snelheid)controles uit op ons terrein.
 13. Op de terreinen en in de gebouwen bestaat een algemene identificatieplicht. Iedereen moet zich met een geldig legitimatiebewijs kunnen identificeren.gedragsregels.png

Veilige zorg

Veilige zorg betekent, naast goede en deskundige zorg, ook een veilig ziekenhuis voor iedereen: voor patiënten, medewerkers en bezoekers. Helaas is de praktijk wel eens anders. Ook in het ziekenhuis neemt de agressie toe. Franciscus Gasthuis & Vlietland speelt hierop in door gebruik te maken van het landelijke project Veiligezorg. Onderdeel van het project is een nauwe samenwerking met gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie. Het doel is om de agressie binnen het ziekenhuis te bestrijden.

Overtredingen

Wanneer u een overtreding begaat wordt u hierop aangesproken door een medewerker. Wanneer dit geen effect heeft, wordt de beveiliging ingeschakeld. Indien nodig, roept de beveiliging de politie op en wordt aangifte gedaan.

Gele of rode kaart

Met het Openbaar Ministerie is afgesproken dat er ‘lik op stuk’ beleid wordt toegepast bij geweldsdelicten. De beveiliging is bevoegd om, direct of achteraf, een gele of rode kaart uit te reiken. Een gele kaart is een officiële waarschuwing, die we bijvoorbeeld uitschrijven bij verbaal geweld. Patiënten die een rode kaart krijgen mogen voor een bepaalde tijd het ziekenhuis niet meer in, behalve wanneer zij spoedeisende of psychiatrische hulp nodig hebben. De rode kaart kan bijvoorbeeld worden uitgeschreven bij fysiek geweld. Bij het uitreiken van de kaarten wordt de politie betrokken.

Ieder agressie-incident wordt, na melding, intern geregistreerd.

Franciscus Gasthuis & Vlietland verwacht met deze voorzorgsmaatregelen een veilige omgeving voor iedereen in het ziekenhuis te creëren.

 

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid