Doorgaan naar hoofdinhoud

Privacy

Medewerkers van Franciscus Gasthuis & Vlietland doen hun best om uw privacy te waarborgen. Franciscus Gasthuis & Vlietland is een opleidingsziekenhuis, daarom kan het voorkomen dat een medewerker in opleiding aanwezig is tijdens uw behandeling of uw gesprek. Vindt u dit ongewenst, dan kunt u dit bij uw arts aangeven.

Vertrouwelijkheid van informatie

Medewerkers van Franciscus Gasthuis & Vlietland gaan zorgvuldig om met uw medisch dossier, of anders gezegd met al uw patiëntengegevens. Zorgverleners die rechtstreeks bij de behandeling betrokken zijn, hebben toegang tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor het vervullen van hun taak: het leveren van zorg aan u. Deze zorgverleners hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Aanleveren anonieme gegevens

Het ziekenhuis levert anonieme gegevens op het gebied van patiëntenzorg aan een aantal registratiesystemen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek (bijvoorbeeld kankerregistratie) en statistieken. Registratie is een belangrijk instrument om inzicht te krijgen in ziekten zoals kanker. Desgewenst kunt u laten weten dat u hier bezwaar tegen hebt. Er worden dan geen gegevens aan derden verstrekt.

Opslaan gegevens antistoffen na bloedtransfusie

Soms vormen patiënten na een bloedtransfusie antistoffen tegen andermans bloedcellen. Omdat de mogelijkheid bestaat dat de antistoffen na verloop van tijd niet meer aantoonbaar zijn, worden de gegevens over deze antistoffen opgeslagen in een landelijk datasysteem. Bij een volgende transfusie kan het laboratorium van het ziekenhuis waar u op dat moment wordt behandeld, het landelijk datasysteem raadplegen en zo goed mogelijk passend bloed voor u uitzoeken. Als u bezwaar hebt tegen de registratie van uw gegevens kunt u dit bij uw arts aangeven. Opgeslagen gegevens kunt u raadplegen en eventueel wijzigen. De arts zal uw bezwaar in het dossier vastleggen.

Privacy medewerkers

Wij vinden uw privacy en de privacy van onze medewerkers belangrijk. Indien u tijdens uw verblijf in ons ziekenhuis een foto of film maakt waarop een medewerker in beeld is, vraagt u hem of haar dan eerst om toestemming.

Functionaris gegevensbescherming

Te bereiken via: e-mailadres: fg@franciscus.nl 

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid