Doorgaan naar hoofdinhoud

Plichten

Als patiënt heeft u niet alleen rechten, er zijn ook verplichtingen die uit de behandeling voortvloeien. Als patiënt heeft u niet alleen rechten, er zijn ook verplichtingen die uit de behandeling voortvloeien. Zo dient u zich respectvol te gedragen tegenover alle medewerkers en medepatiënten in het ziekenhuis. In het uiterste geval kan het ziekenhuis bij misdragingen de behandeling beëindigen.

Legitimatieplicht

Als patiënt heeft u de plicht te laten weten wie u bent. De legitimatieplicht geldt ter bescherming van uzelf en anderen en houdt verband met de verificatie van uw verzekeringsstatus. U legitimeert zich met een erkend legitimatiebewijs, zoals een:

  • geldig paspoort;
  • geldige identiteitskaart;
  • geldig rijbewijs.

Betalingsverplichtingen

U hebt de verplichting het ziekenhuis te betalen voor de geleverde zorg. Betaling gebeurt vrijwel altijd via uw zorgverzekeraar. Twijfelt u of u voldoende verzekerd bent,
neemt u dan vooraf contact op met uw zorgverzekeraar. Uw verzekeraar is in eerste instantie degene die u informeert over de (hoogte) van de vergoedingen van de medische behandeling.

De tarieven die het ziekenhuis in rekening mag brengen, zijn voor een belangrijk deel wettelijk geregeld. Voor sommige behandelingen kan het zijn dat u een bepaald gedeelte of de gehele behandeling zelf moet betalen. Dit is afhankelijk van de vraag of uw zorgverzekeraar een contract heeft gesloten met het ziekenhuis. Uw verzekeraar kan u daarover verder informeren.

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid