Doorgaan naar hoofdinhoud

Informatie ontvangen & weigeren

Als patiënt bent u gesprekspartner van de zorgverlener als het gaat om de informatie over onderzoek en behandeling. Bij alles wat er met u gebeurt, zijn uw instemming en medewerking noodzakelijk. U bent degene bij wie een bepaald onderzoek wordt uitgevoerd of een behandeling wordt gestart. Omdat te kunnen moet de arts u eerst goed informeren over de behandeling dat noemen wij geïnformeerde toestemming.

Informatie ontvangen

Een zorgverlener moet u op begrijpelijke wijze informatie geven over:

  • uw ziekte of aandoening;
  • de voorgestelde behandeling of te verrichten onderzoek;
  • de uitslag van testresultaten en röntgenonderzoeken;
  • de verwachte duur van de behandeling en de verwachte resultaten;
  • de eventuele andere behandelingsmogelijkheden;
  • de gevolgen of de eventuele risico's van de behandeling of het onderzoek (bijvoorbeeld de medicijnen, pijn of ongemak en eventuele bijwerkingen);
  • de noodzaak en reden voor een verwijzing naar een andere specialist;
  • u kunt een gesprek goed laten verlopen door duidelijk te zijn. Bijvoorbeeld door aan te geven dat u meer wilt weten, of dat u nog niet alles begrijpt. Schrijf vooraf uw vragen op zodat u niets kunt vergeten. U mag ook altijd een familielid of een goede bekende meenemen die u kan bijstaan of aanvullen wanneer dat nodig is.

Over veel onderwerpen kunt u informatie krijgen, zowel schriftelijk als digitaal, zodat u alles op uw gemak nog eens kunt doorlezen. Informeer hiernaar bij uw behandelaar. Als u niet zeker weet of de kosten van uw behandeling worden vergoed, informeer dan tijdig bij uw verzekeraar. Op de website www.knmg.nl/wgbo vindt u checklists met tips en richtlijnen voor uw gesprek met uw zorgverlener.

Informatie weigeren

Als u bepaalde informatie niet wilt, dan mag u informatie weigeren. In de wet staat dat patiënten het recht hebben om geen informatie te willen. Stel dat u bijvoorbeeld niet wilt weten of u een verhoogd risico hebt op een erfelijke aandoening. Dan hebt u het recht om die informatie te weigeren. Alleen als de zorgverlener denkt dat het voor u of voor anderen ernstig nadeel oplevert, kan hij de informatie toch geven.

Samen beslissingen nemen

U hebt het recht om zelf te beslissen over uw behandeling. U beslist bijvoorbeeld of u een bepaald onderzoek wilt of niet.

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid