Gedragsnormen

Om uw verblijf in Franciscus Gasthuis & Vlietland voor u en onze medewerkers zo prettig en veilig mogelijk te maken, hebben wij samen met politie en justitie een aantal normen opgesteld. Iedereen in het ziekenhuis moet zich hier aan houden. De normen zijn opgenomen in het landelijke project Veilige Zorg®.

Onze gedragsnormen zijn:

  1. Binnen de organisatie gaan we respectvol met elkaar om en zal iedere vorm van discriminatie aangegeven worden.
  2. Men dient geen overlast aan anderen te veroorzaken. Bij opname van patiënten mogen er niet meer dan het maximaal toegestane aantal begeleiders mee met de patiënt. De informatie over het maximaal aantal bezoekers per patiënt vindt u op de afdeling.
  3. Verbaal geweld en bedreiging zijn niet toegestaan.
  4. Fysiek geweld of een poging hiertoe is niet toegestaan.
  5. Seksuele intimidatie is niet toegestaan.
  6. Het veroorzaken van overlast door alcohol en drugs is niet toegestaan. Wanneer deze middelen aanwezig zijn, worden deze altijd in beslag genomen door de beveiliging en zo nodig overgedragen aan de politie.
  7. Wapens en munitie zijn niet toegestaan en worden altijd in beslag genomen door de beveiliging en overgedragen aan de politie.
  8. Het vernielen van eigendommen van de organisatie, van medewerkers, van patiënten en van bezoekers is niet toegestaan.
  9. Diefstal wordt in geen enkel geval getolereerd.

Gele of rode kaart

Wanneer een patiënt of bezoeker zich in strijd gedraagt met de normen en regels van het ziekenhuis, kunnen wij een gele of rode kaart uitschrijven. Een gele kaart is een officiële waarschuwing, die we bijvoorbeeld uitschrijven bij verbaal geweld. Patiënten die een rode kaart krijgen mogen voor een bepaalde tijd het ziekenhuis niet meer in, behalve wanneer zij spoedeisende of psychiatrische hulp nodig hebben. De rode kaart kan bijvoorbeeld worden uitgeschreven bij fysiek geweld.

 

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid