Doorgaan naar hoofdinhoud

Medische Staf

De medisch specialisten, die verbonden zijn aan Franciscus Gasthuis & Vlietland, zijn verenigd in de Vereniging Medische Staf (VMS) en heeft ruim 275 leden. Deze vereniging heeft een eigen stafbestuur, gekozen door de leden zelf. Het stafbestuur vertegenwoordigt de medische staf bij intern en extern overleg.

Taken

De kerntaak van de Vereniging Medische Staf is het bewaken van de kwaliteit van de zorg in het Franciscus Gasthuis & Vlietland. Het stafbestuur geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur bij bestuurlijke vraagstukken, strategieontwikkelingen en het bewaken van de naleving van afspraken. Dit impliceert een voortdurend streven naar het verbeteren van zorg en het individuele functioneren van de medisch specialist. De VMS streeft dan ook naar een open cultuur waarin men elkaar aanspreekt en bereid is tot zelfreflectie.

Binnen de Medische Staf zijn de lijnen kort en de verstandhoudingen goed. Er wordt veel belang gehecht aan continuïteit van zorg en multidisciplinaire samenwerking. We zijn zichtbaar en benaderbaar voor huisartsen en verpleeghuisartsen en werken graag samen met hen aan goede zorg in de regio en begeleiden we met veel enthousiasme medisch specialisten in opleiding, arts-assistenten en coassistenten.

Er vindt tweewekelijks overleg plaats met de Raad van Bestuur; het stafbestuur overlegt één keer per week. De VMS vergadert eens per maand.

Doel

  • Het bewaken en verhogen van het peil van de kwaliteit en de doelmatigheid van het medisch handelen van haar leden in het kader van de gezondheidszorg zoals die in of vanwege het ziekenhuis wordt uitgevoerd.
  • Het bijdragen in het vormen en het voeren van het beleid van het ziekenhuis en het participeren daarin.
  • Het bevorderen van medisch-specialistische en andere medische opleidingen.
  • Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek op medisch (specialistisch) gebied; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Samenstelling Vereniging Medische Stafbestuur (per 01-07-2017):

Vragen en contact

Het secretariaat van de Vereniging Medische Staf is bereikbaar via telefoonnummer 010 - 461 6745, 010- 893 4139 of per e-mail: medischestaf@franciscus.nl.

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid