Doorgaan naar hoofdinhoud

Medisch Specialistisch Bedrijf

Het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) Franciscus is een coöperatie van ongeveer 200 vrijgevestigde medisch specialisten. Het MSB Franciscus levert patiënt- en kwaliteitsgerichte medisch specialistische zorg op hoog niveau. De medisch specialisten van MSB Franciscus leveren hun medisch specialistisch zorg met name in Franciscus Gasthuis & Vlietland. Franciscus Gasthuis & Vlietland is lid van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). Onderwijs, wetenschap en innovatie zijn daarom belangrijke thema’s.

Organisatie

Binnen het MSB Franciscus werken 18 specialismen samen met als doel de beste zorg te verlenen aan de patiënt en zijn/haar naasten. Het MSB Franciscus werkt hierbij nauw samen met de specialisten in dienstverband van Franciscus Gasthuis & Vlietland. Kwaliteit en veiligheid staan hoog in het vaandel van het MSB Franciscus. Kwaliteit en veiligheid begint en eindigt niet bij de dokter, maar is belangrijk voor de gehele organisatie. Alle medisch specialisten zijn lid van de Vereniging Medische Staf (VMS) Franciscus. Samen met de VMS Franciscus en de Raad van Bestuur van Franciscus Gasthuis & Vlietland werkt het MSB Franciscus continu aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Als vertegenwoordiger van de vrijgevestigde medische specialisten onderhoudt het bestuur nauw contact met de VMS Franciscus en de Raad van Bestuur van het ziekenhuis.

Het MSB Franciscus is een sterke homogene groep medisch specialisten, waarbinnen het belang van de vakgroep ondergeschikt is aan het collectieve belang. In eerste instantie wordt binnen de vakgroepen de specialistische zorg verzorgd en de kwaliteit hiervan bewaakt. Omdat de zorg een steeds meer multidisciplinair karakter heeft, is de zorg van de verschillende vakgroepen met elkaar verweven. Voor het MSB Franciscus zijn de activiteiten van alle vakgroepen belangrijk en sterk onderling samenhangend. Dit betreft zowel de kwaliteit als ook het volume van zorg. Het mandaat voor bewaking van het collectieve belang ligt bij het MSB Franciscus en het MSB-bestuur.

Het MSB is een onderneming die:

 1. Kwalitatief hoogwaardige zorg levert voor een concurrerende prijs.
 2. Ondernemend en innovatief is, opleidt en stimuleert én op een hoog niveau wetenschap bedrijft.
 3. De pijlers van de STZ-status van het ziekenhuis bewaakt en waar mogelijk uitbreidt.
 4. Samen met het ziekenhuis een efficiënt bedrijf vormt met een prettige werksfeer, waar patiënten, medisch specialisten, medewerkers en bezoekers zich welkom en veilig voelen.
 5. Doctor in the lead heeft.

Bestuur
Het MSB Franciscus wordt geleid door een besluitvaardig bestuur. De meeste bestuursleden zijn praktiserend medisch specialist, waardoor zij dicht bij de werkvloer staan. Het bestuur wordt gevormd door:

 • Marcel van Hooff, gynaecoloog en voorzitter
 • Luuk Berk, MDL-arts en penningmeester
 • Andreas Gerards, reumatoloog en secretaris
 • Jeroen Maat, directeur-bestuurder

Het MSB bestuur wordt ondersteund door:

 • John Koers, controller
 • Cock Vermaat, controller
 • Lucia Mastenbroek, secretaresse

Partners
Franciscus Gasthuis & Vlietland

Oogziekenhuis Rotterdam
Logex
BeterKeten
Prostaatcentrum zuidwest Nederland
Vaccinatiepoli Franciscus Gasthuis
Huisartsenoverleg Franciscus
Zorgorganisatie Eerste Lijn

Vakgroepen

Onderstaande vakgroepen zijn aangesloten bij MSB Franciscus:

 • Anesthesiologie
 • Cardiologie
 • Chirurgie
 • Dermatologie
 • Gynaecologie
 • Intensive Care
 • Interne Geneeskunde
 • Keel-, Neus- & Oorheelkunde
 • Longgeneeskunde
 • Maag-, Darm- & Leverziekten
 • Medische Microbiologie
 • Neurochirurgie (Franciscus Vlietland)
 • Neurologie
 • Nucleaire Geneeskunde
 • Orthopedie
 • Pijnbestrijding
 • Radiologie
 • Reumatologie
 • Urologie

Contact

Bezoekadres Franciscus Gasthuis
Kleiweg 500
3045 PM Rotterdam
Telefoon: 010 - 4617396

Bezoekadres Franciscus Vlietland
Vlietlandplein 2
3118 JH Schiedam
Telefoon: 010 - 8939393

Postadres
MSB Franciscus
Postbus 10900
3004 BA Rotterdam

E-mail: MSBbestuur@franciscus.nl

KvK 62244124
BTW NL854724655B01

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid