Doorgaan naar hoofdinhoud

Kinderdagverblijf Plukkebol

Naast Franciscus Gasthuis ligt kinderdagverblijf Plukkebol. Plukkebol biedt dagopvang aan kinderen vanaf 8 weken tot 4 jaar. Het kinderdagverblijf telt 76 kindplaatsen, verdeeld over vijf verticale groepen (0 tot 4 jaar) en één horizontale groep (2,5 tot 4 jaar). Plukkebol biedt professionele, verantwoorde kinderopvang in een huiselijke sfeer. Aan kinderen wordt in een veilige omgeving de mogelijkheid gegeven om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

Plukkebol is geopend van maandag tot en met vrijdag van 6.45 tot 18.30 uur. Het kinderdagverblijf is het gehele jaar geopend, met uitzondering van de nationale feestdagen. We kunnen uw kind voor halve of hele dagen plaatsen, met een minimum van 3 dagdelen (1,5 dag) per week. U bent van harte welkom om een keer bij ons te komen kijken. Wanneer u telefonisch een afspraak maakt, reserveren wij graag tijd voor u.

Op 15 september 2022 heeft GGD Rotterdam Rijnmond een inspectiebezoek gebracht aan Plukkebol. Het inspectierapport kunt u inzien.

Inschrijving en plaatsing

Aanmelden gebeurt schriftelijk of via e-mail door middel van het versturen van het inschrijfformulier. Indien plaatsing mogelijk is, ontvangt u een plaatsingsovereenkomst. De overeenkomst eindigt op de dag voor de vierde verjaardag van uw kind.

Tussentijdse opzeggingen of veranderingen moet u 1 maand van te voren (voor de 1ste of de 16e van de maand) schriftelijk melden. Indien de overeengekomen opvangplaats wordt geannuleerd voordat de opvang feitelijk van start is gegaan, geldt een opzegtermijn van 2 maanden. Wordt de overeenkomst 2 maanden voor de ingangsdatum opgezegd, dan worden geen kosten in rekening gebracht.

Kosten

Kinderdagverblijf Plukkebol hanteert een gemiddelde prijs van € 8,91 per uur. Bekijk de tarieven voor 2023. De tarieven van kinderdagverblijf Plukkebol zijn inclusief luiers, voedingen en broodmaaltijd. Dieetvoeding is niet inbegrepen in de prijs. De werkelijke ‘netto’ kosten zijn afhankelijk van uw belastbaar gezinsinkomen. De Wet Kinderopvang regelt dat ouders, die voldoen aan bepaalde criteria, onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming van de overheid kunnen krijgen. Deze tegemoetkoming wordt in maandelijkse termijnen betaald door de Belastingdienst.

Wilt u berekenen hoeveel kinderopvangtoeslag u ontvangt? Dan kunt u een proefberekening maken op www.toeslagen.nl.

Pedagogische visie

Aan het begin van het leven maakt een kind een enorme ontwikkeling door. De groei naar volwassenheid is een proces waarin het kind zich ontplooit en als het ware wordt wie hij is. Een goede start begint bij een veilige, liefdevolle, vertrouwde omgeving waarin het kind zich geborgen voelt. Respectvol omgaan met de eigenheid van ieder kind vormt hierbij een belangrijke voorwaarde.

Binnen ons kinderdagverblijf wordt uitgegaan van een positieve benadering. Kinderen krijgen de ruimte om zich te ontplooien tot open, evenwichtige en zelfstandige mensen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen zichzelf te zijn en de kans krijgen zich te ontwikkelen. Elk kind doet dit op zijn eigen manier op basis van aanleg, talent en temperament.

Kinderen worden op een manier gestimuleerd, die aansluit op hun individuele behoeften. Omdat geen kind hetzelfde is, zijn wij constant op zoek naar dat wat ieder kind nodig heeft. Dit stelt ons in staat aan te sluiten bij de individuele behoeftes en ontwikkeling van ieder kind. Het behoort tot de deskundigheid van de groepsleidster om kinderen op het juiste moment zodanig te stimuleren dat ze een stap verder kunnen komen in hun persoonlijke ontwikkeling. Voor de groepsleidsters van het kinderdagverblijf betekent dit dat, naast geborgenheid, opvoeding, verzorging en individuele aandacht van het kind, het accent ligt op spel, fantasie en expressie.

Contact

Voor meer informatie en/of een rondleiding in het kinderdagverblijf, kunt u contact met ons opnemen, via telefoonnummer 010 - 461 6036 of e-mail m.buitelaar@franciscus.nl

Kinderdagverblijf Plukkebol

Kleiweg 500
3045 PM Rotterdam
Registratienummer Landelijk Register Kinderopvang: 207657944
Kinderdagverblijf Plukkebol ligt op het terrein van Franciscus Gasthuis. 

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid