Doorgaan naar hoofdinhoud

Duurzaam

Franciscus Gasthuis & Vlietland heeft concrete doelstellingen opgesteld op het gebied van besparing van energie, water, afval en transportbewegingen. Samen met onder andere de gemeente Rotterdam, AgentschapNL, TNO DuCHA en DCMR Milieudienst Rijnmond heeft Franciscus Gasthuis & Vlietland een intentieverklaring ondertekend om gezamenlijk te werken aan duurzaamheid en energiebesparing. De milieucoördinator van het ziekenhuis geeft dit vorm en controleert dit.

De volgende projecten dragen bij aan de duurzaamheid binnen Franciscus Gasthuis & Vlietland:

Tegengaan van verspilling

Met een interne projectgroep is er, in samenwerking met DCRM, Milieudienst Rijnmond en Diverzio, gewerkt aan het terugdringen van voedselverspilling.

Pharmafilter-systeem

Onze Rotterdamse locatie, Franciscus Gasthuis, is het eerste ziekenhuis in Rotterdam en het derde ziekenhuis in Nederland dat afvalwater uit het ziekenhuis zuivert, voordat dit op de riolering van de gemeente wordt geloosd. De zuiveringsinstallatie, Pharmafilter, zuivert afvalwater uit het ziekenhuis van onder andere keukens, douches en toiletten. De installatie filtert schadelijke stoffen, zoals medicijnresten en hormoonverstorende stoffen, die zich in het afvalwater van het ziekenhuis bevinden. Daarmee levert het ziekenhuis een enorme bijdrage aan een beter milieu.

In 2017 wordt naar verwachting de tweede fase van de installatie opgestart. Dan worden verpleeg- en specialistische afdelingen voorzien van eigen vermalers (tonto’s). Hiermee wordt ziekenhuisafval, zoals overgebleven voedsel, (bebloed) verband, gaasjes, spuitjes en infuusmateriaal, door het Pharmafilter-systeem biologisch afgebroken en gezuiverd.

Energiebeheer

Beide ziekenhuislocaties hebben periodiek overleg met onder andere de milieudienst. Tevens wordt jaarlijks een energiebesparingsplan (EBP) opgesteld waarin alle informatie met betrekking tot energie wordt verwerkt en geanalyseerd. Franciscus Gasthuis & Vlietland neemt voor haar locaties groene energie af bij de energieleveranciers.

Groenvoorziening

Voor het onderhoud van groenvoorzieningen op het terrein van beide ziekenhuislocaties, werkt een hovenier met een duurzaamheid certificaat.

Afval en transport

De medewerkers van Transport zijn opgeleid met een ADR-cursus om veilig producten te ontvangen, te transporteren in het ziekenhuis, onveilige situaties te herkennen en veilig te kunnen afvoeren en klaar te zetten voor de externe transporteur. Jaarlijks wordt er door een externe veiligheidsadviseur een audit gelopen om te controleren of de organisatie voldoet aan de wetgeving.

ARBO en Milieu aanspreekpunten

In Franciscus Gasthuis & Vlietland zijn er medewerkers werkzaam die ARBO-Milieu-Aanspreekpunten (AMAP) zijn. Zij zijn geschoold om op hun eigen afdeling op het gebied van Arbo en Milieu te kunnen ondersteunen, veilig werken te bevorderen en om te voldoen aan wet- en regelgeving. 

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid