Doorgaan naar hoofdinhoud

Franciscus Vriendenfonds

Naam

Franciscus Vriendenfonds

RSIN / fiscaal nummer

803641151

Bezoekadres

Franciscus Vriendenfonds, Kleiweg 500, 3045 PM Rotterdam

Postadres

Franciscus Vriendenfonds, Postbus 10900, 3004 BA Rotterdam

Bestuurssamenstelling/namen bestuursleden

  • De heer H. Schrijver
  • De heer G.J. Braunstahl
  • Mevrouw M. Tasche 
  • De heer W. Vreeman 

Beloningsbeleid

Het bestuur van het Franciscus Vriendenfonds is onbezoldigd.

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel het financieren van activiteiten: sociale, culturele, recreatieve en bijzondere (zorg)activiteiten, alsmede opleidingen en wetenschappelijk onderzoek. Al deze activiteiten dienen de behandeling en/of het welzijn van patienten of medewerkers van Franciscus Gasthuis te Rotterdam, nu en in de toekomst, te bevorderen.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Voor het verslag van de uitgeoefende activiteiten verwijzen wij naar het jaarverslag.

Financiële verantwoording

Voor de financiële verantwoording verwijzen wij naar de jaarrekening 2021.
Download hier het publicatieplicht formulier van Franciscus Vriendenfonds.

Beleidsplan

Voor meer informatie over het beleid van Franciscus Vriendenfonds verwijzen wij naar het jaarverslag. Meer informatie over hoe Franciscus Vriendenfonds haar vermogen beheert en besteedt, vindt u in de jaarrekening.

 

 

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid