Doorgaan naar hoofdinhoud

Franciscus Gasthuis & Vlietland (officiële naam: Sint Franciscus Vlietland Groep)

Naam

Franciscus Gasthuis & Vlietland (officiële naam: Sint Franciscus Vlietland Groep)

RSIN / fiscaal nummer

852142729

Bezoekadres

Franciscus Gasthuis & Vlietland, Kleiweg 500, 3045 PM Rotterdam

Postadres

Franciscus Gasthuis & Vlietland, Postbus 10900, 3004 BA Rotterdam

Bestuurssamenstelling/namen bestuursleden

  • Mevrouw dr. M.J.A. Tasche (voorzitter)
  • De heer drs. M.J. Janssen

Beloningsbeleid

Voor de beloning van de bestuurders hanteert Franciscus Gasthuis & Vlietland de regelgeving zoals vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens.

Doelstelling

Het verplegen, verzorgen en doen behandelen van personen die om enigerlei reden medisch-specialistische, verpleegkundige en/of paramedische bijstand behoeven.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Voor het verslag van de uitgeoefende activiteiten verwijzen wij naar het jaardocument.

Financiële verantwoording

Voor de financiële verantwoording verwijzen wij naar de jaarrekening.

Beleidsplan

Voor meer informatie over het beleid van Franciscus Gasthuis & Vlietland verwijzen wij naar het jaardocument. Meer informatie over hoe Franciscus Gasthuis & Vlietland haar vermogen beheert en besteedt, vindt u in de jaarrekening

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid