Doorgaan naar hoofdinhoud
Geriatrieverpleegkundige
Ruben met de heer Maree
Geriatrieverpleegkundige
Ruben met de heer Maree

Ouderen in het ziekenhuis hebben speciale aandacht nodig. Niet alleen omdat zij vaak meerdere aandoeningen tegelijkertijd hebben, maar ook omdat zij een opname in het ziekenhuis heel anders beleven.

‘Zij waarderen de zorg, dat motiveert mij’ 

Kirsten van Idsinga is geriatrieverpleegkundige en legt uit welke zorg oudere patiënten nodig hebben: ‘Aangetoond is dat oudere patiënten verward kunnen raken van een opname in het ziekenhuis. Daarom wordt op de afdeling Geriatrie in Franciscus Vlietland zoveel mogelijk een thuissituatie nagebootst. Zo blijven patiënten niet in pyjama, maar ze worden aangekleed. Ook heeft de afdeling een keuken met een grote tafel, waar iedereen gezamenlijk eet. Daarnaast is er een huiskamer, waar een activiteitenbegeleidster werkt. Zij leest bijvoorbeeld de krant voor, doet geheugentoetsen en fysieke oefeningen en organiseert creatieve momenten.’ De vele vrijwilligers op de afdeling, ondersteunen daarbij.

Specialistische zorg

Kirsten is trots op de zorg die op haar afdeling wordt geboden: ‘Deze is veel specialistischer dan in een verpleeg- of verzorgingstehuis en verschilt zelfs met andere afdelingen in het ziekenhuis. Mensen die hier opgenomen worden zijn ernstig ziek en hebben zeer intensieve zorg nodig. Naast lichamelijke klachten, hebben zij ook klachten op het psychische, sociale of functionele vlak: zij kunnen bepaalde taken niet meer zelfstandig uitvoeren.’

Dankbare patiënten

Zo jong als Kirsten is, zo leuk vindt ze ‘haar’ oudere patiënten. ‘Het is een leuke doelgroep, met dankbare patiënten. Ze waarderen de zorg heel erg, dat motiveert mij om iedere dag weer het beste te geven. Mentaal en fysiek is het soms een zwaar beroep. De patiënten hebben veel hulp nodig, bijvoorbeeld bij het in en uit bed stappen. Daarnaast stimuleren wij patiënten om zoveel mogelijk zelf te functioneren. Het vergt rust en geduld om hen hierin te begeleiden.’

Geriatrische Trauma Unit

Franciscus Vlietland (Schiedam) beschikt over een verpleegafdeling Geriatrie. Op de Rotterdamse locatie wordt momenteel hard gewerkt aan een Geriatrische Trauma Unit, die in 2018 opent. Deze Unit is volledig gericht op geriatrische patiënten die door een ongeluk (trauma) in het ziekenhuis opgenomen worden. Zij moeten geopereerd worden, bijvoorbeeld voor een gebroken heup. De unit is daarom onderdeel van de verpleegafdeling Traumachirurgie (chirurgie aan botten en spieren).

Geriater met vast team

De unit is volledig afgestemd op de zorg die oudere patiënten nodig hebben. Zij hebben namelijk een grotere kans op een delier: zij kunnen ernstig in de war raken, omdat zij de omgeving en gezichten om hen heen niet herkennen. Daarom gaat men in de unit met een vast team werken, onder leiding van de geriater. Dit team weet hoe ze een delier kunnen voorkomen en hoe ze een omgeving kunnen creëren om het herstel van de botbreuk zo spoedig mogelijk te laten verlopen.

Huiselijke sfeer

De Geriatrische Trauma Unit borduurt dan ook voort op de ervaringen van de afdeling Geriatrie: er komt een woonkamer voor een huiselijke sfeer en patiënten worden gestimuleerd om zoveel mogelijk zelf te doen. Natuurlijk wordt daarbij goed gekeken naar het niveau van iedere patiënt. 

Sociaal vangnet

Naast de lichamelijke klachten is er aandacht voor het psychosociale aspect: heeft iemand een sociaal vangnet, zoals een partner of familie die voor de patiënt kan zorgen? Woont iemand op zichzelf of in een verpleeghuis? Dit alles leidt ertoe dat verder gekeken wordt dan de te opereren breuken. Streven is dat de zorg van het ziekenhuis naadloos aansluit op de zorg na de ziekenhuisopname, bijvoorbeeld thuis met behulp van thuiszorg of in een ZorgHotel, verpleeghuis of verzorgingstehuis. 

Op de foto geriatrieverpleegkundige Ruben, die de heer Maree begeleidt. 

Dit artikel is eerder geplaatst in het patiëntenmagazine SAMEN, dat 4 keer per jaar wordt uitgegeven door Franciscus Gasthuis & Vlietland.

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid