Doorgaan naar hoofdinhoud
Geriatrische 
Trauma Unit
Geriatrische
Trauma Unit

Ouderen hebben meestal al voor het breken van de heup problemen met de gezondheid. Door een combinatie van meerdere aandoeningen, verminderde mobiliteit, gebruik van veel medicijnen en geheugenproblemen, is de oudere patiënt extra kwetsbaar. Het breken van de heup en de ziekenhuisopname maken het er voor deze kwetsbare groep niet beter op. Franciscus Gasthuis & Vlietland heeft sinds maart 2018 in Rotterdam een speciale afdeling ingericht om deze achteruitgang na een gebroken heup zoveel mogelijk te voorkomen.

‘Patiënten worden gestimuleerd zoveel mogelijk hun normale dag- en nachtritme aan te houden.’

Op de Geriatrische Trauma Unit worden patiënten boven de 70 jaar opgenomen met een gebroken bot waarbij een operatie noodzakelijk is. Een kwetsbare oudere heeft tijdens een ziekenhuisopname een groter risico op het ontwikkelen van problemen die ontstaan tijdens of ten gevolge van een opname in het ziekenhuis, zoals  ondervoeding, (ernstige) verwardheid en het verlies van spierkracht en conditie. Daarnaast hebben zij door hun zwakke gezondheid een grotere kans op complicaties. Vaak verloopt het herstel minder snel, hierdoor kan de zelfstandigheid en bewegingsvrijheid afnemen. En dat willen we voorkomen!

Snelle opname en operatie

Oudere patiënten met een gebroken heup worden na binnenkomst op de Spoedeisende Hulp naar de Geriatrische Trauma Unit gebracht. Daar wordt de gezondheid van de patiënt verder in kaart gebracht. Het moment van opereren wordt zo snel mogelijk bepaald, zodat de patiënt niet langer dan noodzakelijk nuchter hoeft te blijven. Is de operatie de volgende dag? Dan kan iemand nog wat eten en drinken. Het streven is om binnen 24 uur te opereren, tenzij het noodzakelijk is om met andere specialisten te overleggen of als er eerst aanvullend onderzoek nodig is.

Gezondheid volledig in beeld brengen

De behandeling van de oudere patiënt met meerdere gezondheidsproblemen is complex. Daarom worden kwetsbare ouderen in Franciscus Gasthuis & Vlietland niet alleen behandeld door een traumachirurg, die zich focust op de reparatie van de breuk. Traumachirurgen, geriaters, diëtisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten en gespecialiseerd verpleegkundigen werken intensief samen. Door de expertise van alle zorgverleners te combineren, wordt snel de juiste hulp geboden en wordt de gezondheid van de patiënt volledig in beeld gebracht.

Blijven bewegen

De dag na de operatie wordt direct gestart met revalideren. Onder begeleiding van de verpleegkundige en/of fysiotherapeut probeert de patiënt uit bed te komen. Snel weer op de been komen is belangrijk, want bij lang in bed liggen is er kans op pijn, doorliggen en complicaties zoals een longontsteking. De fysiotherapeut komt dagelijks langs om samen te oefenen. 

Normaal ritme houden

Een belangrijk onderdeel van de Geriatrische Trauma Unit is de gezamenlijke woonkamer. Patiënten worden gestimuleerd zoveel mogelijk hun normale dag- en nachtritme aan te houden. In de woonkamer kunnen patiënten gezamenlijk aan tafel eten, want: samen eten doet eten. Een activiteitenbegeleider verzorgt een passende dagbesteding voor de patiënten en begeleidt hen daarin. 

Uit het ziekenhuis 

Ondanks de speciale zorg op de Geriatrische Trauma Unit om lichamelijke en geestelijke achteruitgang zoveel mogelijk te voorkomen, is het ziekenhuis niet de beste plek om te herstellen. Daarom wordt nauw samengewerkt met huisartsen, fysiotherapeuten en verzorgings- en verpleeghuizen in de regio. Na de operatie wordt samen met de naasten van de patiënt gekeken waar de patiënt het beste verder kan herstellen of welke extra zorg er eventueel thuis nodig is. 

Dit artikel is eerder geplaatst in het patiëntenmagazine SAMEN, dat 4 keer per jaar wordt uitgegeven door Franciscus Gasthuis & Vlietland.

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid