Doorgaan naar hoofdinhoud

De geriater

Kwetsbare ouderen kunnen op elke afdeling in het ziekenhuis worden opgenomen. Wanneer de gezondheidstoestand erom vraagt, dan wordt gekozen voor een opname op de afdeling Geriatrie in Franciscus Vlietland. Een geriater bekijkt niet alleen de lichamelijke aandoeningen, maar juist de hele mens. Zo kijkt deze arts ook naar psychische en sociale problemen en de eventuele zorgproblemen thuis. Een geriater streeft ernaar dat ouderen zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven.

Samenwerking met andere specialisten

Als uit het intakegesprek blijkt dat uw gezondheid extra risico loopt, dan kan uw behandelend arts een geriater erbij betrekken voor overleg. U komt dan niet op de afdeling Geriatrie te liggen, maar u kunt wel een bezoek krijgen van de geriater of verpleegkundig specialist geriatrie. Zo wordt gezorgd dat niet alleen uw lichamelijke klachten worden behandeld, maar dat een eventuele dieper liggende oorzaak wordt achterhaald.

Verpleegkundig specialist geriatrie

In Franciscus Gasthuis (Rotterdam) werken verpleegkundig specialisten geriatrie. Zij nemen bepaalde medische taken over en combineren deze met verpleegkundige taken. Daarbij werken zij nauw samen met de geriater.
De verpleegkundig specialisten houden zelfstandig spreekuur op de polikliniek. Bij een consult op de verpleegafdeling, kunt u ook in contact komen met de verpleegkundig specialisten.

Ook werken zij samen met verschillende disciplines, zoals: specialisten, medisch maatschappelijk werk , medische psychologie, fysiotherapie en geestelijke verzorging. Door het hebben van meerdere ziekten, gebruik van meerdere medicijnen en achteruitgang in functioneren zijn ouderen veelal kwetsbaar. Dit vraagt om specifieke aandacht en gericht onderzoek, waardoor passende behandeling en zorg kan worden ingezet en de kwaliteit van leven zo mogelijk wordt verbeterd.

De geriatrieverpleegkundige

Een belangrijke rol is weggelegd voor de verpleegkundigen. U komt verpleegkundigen tegen op de afdeling Geriatrie, maar ook op de polikliniek. Enkele verpleegkundigen hebben een extra opleiding gevolgd tot verpleegkundig specialist. Dit betekent dat zij bepaalde taken van de specialisten over kunnen nemen en dat zij zelfstandig spreekuur houden. 

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid