Doorgaan naar hoofdinhoud

Delier

Een delier is een acuut optredende verwardheid en komt vaak voor bij ouderen met een lichamelijke ziekte. Bij iemand met een delier kunnen verschillende verschijnselen optreden:

 • Een verminderd besef van de omgeving.
 • Niet goed kunnen concentreren of de aandacht naar iets anders verplaatsen.
 • Onlogisch en onsamenhangend denken en spreken.
 • Geheugenstoornissen: de patiënt vergeet dingen die kort geleden zijn gebeurd.
 • Gedesoriënteerd zijn: de patiënt weet niet waar hij/zij is, welke dag het is en/of herkent (bekende) personen niet.
 • Onrustig of juist apathisch (onverschillig/afwezig) zijn.
 • Hallucinaties (zien of horen van dingen die er niet zijn) of waanideeën (ernstige achterdochtige gedachten).
 • Snelle en onvoorspelbare stemmingswisselingen.
 • Er is altijd sprake van een verstoord slaap- waakritme.

Een delier is tijdelijk, maar een delier is een vervelende ervaring voor zowel de patiënt als de mensen in zijn of haar directe omgeving.

De arts probeert zo snel mogelijk de oorzaken van het delier vast te stellen en deze te behandelen. De behandeling bestaat uit het innemen van medicijnen. Daarnaast is het belangrijk dat de patiënt rust heeft en er een vertrouwde zorgomgeving wordt gecreëerd. Daar speelt de partner of familie een belangrijke rol bij.

Delier Unit

Door een delier kunnen patiënten zich schade toebrengen, bijvoorbeeld door te trekken aan slangetjes, zoals hun infuus, sonde of katheter. Of ze vergeten dat ze niet zelfstandig uit bed kunnen stappen. Dat levert gevaarlijke situaties op en verkleint de kans op herstel. Om deze mensen de beste zorg te bieden, is de Delier Unit geopend.

De Delier Unit bevindt zich op de verpleegafdeling Geriatrie, op onze Schiedamse locatie. Op deze vierpersoonskamer is 24 uur per dag een verpleegkundige aanwezig en tweemaal per dag komt de arts langs, onder meer om de medicatie te controleren.

Alles in de Delier Unit is erop gericht om mensen zo snel mogelijk uit hun delier te helpen. Een delier gaat weg door de lichamelijke oorzaak weg te nemen en door eventueel antipsychotica (medicijnen) te geven. De inrichting van de kamer biedt rust. Dat, in combinatie met structuur in de dagindeling, zorgt dat minder medicatie nodig is en mensen sneller uit hun delier worden gehaald.

Voorkomen van een delier

Hoewel een delier behandeld kan worden, is het beter om te voorkomen dat een delier ontstaat. Daarom wordt in het ziekenhuis alles eraan gedaan om een delier te voorkomen.

Sommige mensen hebben een grotere kans op het ontstaan van een delier tijdens een opname in het ziekenhuis. Het gaat vooral om:

 • Oudere mensen
 • met geheugenproblemen, dementie of beroerte
 • mensen met verslavingsproblemen
 • mensen met psychoses.

Bij de gesprekken vóór de ziekenhuisopname wordt al uitgebreid gekeken naar deze factoren. Waar mogelijk, worden maatregelen genomen om te voorkomen dat iemand een delier krijgt. Partner en familie worden daarbij betrokken. Zo kan het helpen om iets van thuis mee te nemen, bijvoorbeeld een foto, klok of ander bekend voorwerp.

Betere herkenning en behandeling met DeltaScan

Met behulp van de DeltaScan kunnen wij binnen enkele minuten vaststellen of een patiënt een delier heeft. De DeltaScan meet de hersengolven van de patiënt met behulp van plakkers op het hoofd. Deze nieuwe, kleine scanner moet ervoor zorgen dat een delier sneller wordt herkend. Dit levert voordelen op voor de patiënt, met minder blijvende klachten na een delier en betere uitkomsten na ziekenhuisopname als resultaat. In ons magazine SAMEN vertellen wij wat de DeltaScan precies doet en welke voordelen het heeft voor de patiënt. Bekijk hier

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid