Doorgaan naar hoofdinhoud

Psychosociale begeleiding

Als u van uw arts te horen krijgt dat u kanker heeft, krijgen u en uw naasten veel informatie en emoties te verwerken. Door lichamelijke gevolgen en spanningen kunnen allerlei onzekerheden en/of problemen ontstaan. U kunt bijvoorbeeld problemen ervaren in uw thuissituatie, met uw kinderen, in uw relatie, met seksualiteit, op uw werk of bij uw dagelijkse bezigheden.

Wij vinden het belangrijk om te weten hoe het met u gaat en of u eventueel veranderingen en/of problemen ervaart. Door het gebruik van de zogenaamde lastmeter brengen wij eventuele veranderingen in kaart en maken wij deze met u bespreekbaar. Op basis van de uitkomsten van de lastmeter kan de oncologieverpleegkundige u verwijzen naar een zorgverlener die u verder kan helpen. Dit kan een verpleegkundig specialist oncologie, medisch maatschappelijk werker, geestelijk verzorger of medisch psycholoog zijn.

Wat kan de medische psycholoog voor mij betekenen?

De medisch psycholoog helpt u bij het aanpassen aan en omgaan met uw ziekte en het vinden van een nieuw evenwicht. In een eerste gesprek (intake gesprek) onderzoekt de psycholoog of u last heeft van psychologische klachten en hoeveel last u hiervan heeft. Dit zijn klachten als angst, onzekerheid, somberheid of rouw. De psycholoog krijgt bovendien een indruk van de manier waarop u de gevolgen van de ziekte het hoofd biedt.

Als u het wilt, vinden er na het eerste gesprek enkele behandelgesprekken plaats. De behandeling richt zich vooral op de beleving van de klachten. Er is aandacht voor acceptatie, verwerking, omgaan met de aandoening en hoe u zich opstelt naar uw omgeving. Deze gesprekken bieden u niet alleen een luisterend oor, maar helpen u ook bij het vergroten van uw draagkracht.

Wat kan een medisch maatschappelijk werker voor mij betekenen?

Een medisch maatschappelijk werker kan u en/of uw naasten hulp bieden bij vragen of problemen die te maken hebben:

  • Met uw ziekte en behandelingen;
  • de beleving ervan;
  • de veranderingen die daardoor kunnen ontstaan.

Een medisch maatschappelijk werker biedt u begeleiding bij:

  • Het verwerken van uw ziekte, angst, verdriet en/of rouw;
  • het omgaan met dit verdriet;
  • zorgen over thuis, uw werk of financiële situatie;
  • vragen die u heeft over sociale voorzieningen en hoe het nu verder moet.

Wat kan een geestelijk verzorger voor mij betekenen?

Een geestelijk verzorger is een professionele gesprekspartner die u helpt bij het stellen van uw eigen vragen op het gebied van zingeving en levensperspectief. Een gesprek met een geestelijk verzorger kan verhelderend, ondersteunend en bemoedigend werken. Dit helpt om weer in balans te komen. De geestelijk verzorger is er voor iedereen, ongeacht uw religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond.

Een geestelijke verzorger begeleidt u onder andere bij:

  • Het (terug) vinden van de innerlijke balans en houvast;
  • bij het heroriënteren op levensdoelen, relatie, werk, gezin en toekomst;
  • bij het verhelderen van moeilijke keuzes.

Zijn er inloophuizen waar ik terecht kan?

Er zijn diverse inloophuizen in de regio Rotterdam-Rijnmond. Alle adressen en telefoonnummers vindt u terug in de behandelwijzer die u ontvangt van de oncologieverpleegkundige.

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid