Doorgaan naar hoofdinhoud

Stap 1 van uw behandelprogramma: Aanmelden

Om de behandeling van ernstig overgewicht zo goed mogelijk te laten slagen, werkt Franciscus Gasthuis & Vlietland met een intensief behandelings- en begeleidingsprogramma, het zogenaamde BAM-programma. BAM staat voor Begeleiding en behandeling van Adipeuze (zwaarlijvige) patiënten voor en na een Maagoperatie. Het programma is er op gericht om u met een multidisciplinair team in alle fasen van uw behandeling op klantvriendelijke wijze de gewenste medische en mentale ondersteuning te bieden. Multidisciplinair betekent dat door meerdere specialisten naar uw aandoening wordt gekeken.

Afspraak maken

U meldt zich aan bij één van onze obesitasverpleegkundigen of -assistenten. Dit kan tijdens het telefonisch spreekuur dat elke werkdag van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.15 uur plaatsvindt, via telefoonnummer 010 - 461 7264. De obesitasverpleegkundige of -assistente maakt dan een afspraak met u indien u voldoet aan de behandelcriteria en geeft u informatie over het behandeltraject. Ook worden er vragenlijsten voor u klaargezet in het patiëntenportaal. Het is noodzakelijk dat u deze vragenlijsten invult voor de eerste afspraak. Dit is een voorwaarde om de daaropvolgende afspraken door te kunnen laten gaan.

Informatiebijeenkomst

Voordat de eerste individuele afspraak op de polikliniek wordt gemaakt, komt u eerst naar de informatiebijeenkomst. Deze informatiebijeenkomsten worden om de 3 tot 4 weken gegeven. Op deze middag wordt in een grote zaal aan alle patiënten uitleg gegeven over de oorzaken en risico’s van obesitas, wat de mogelijkheden zijn voor behandeling, wat het traject in Franciscus Gasthuis inhoudt en wordt door de diëtist adviezen gegeven. Het is belangrijk dat u de adviezen al direct gaat toepassen. Hoe langer u oefent met de nieuwe leefstijl, hoe beter! Ook krijgt u die middag de gelegenheid om vragen te stellen aan een aantal specialisten/disciplines.

Obesitasverpleegkundige

Tijdens de eerste afspraak op de polikliniek ziet u de obesitasverpleegkundige. De verpleegkundige bespreekt met u de onderstaande onderwerpen:

  • uitleg over het traject;
  • uitleg over eventuele onderzoeken voor de operatie;
  • uitleg over wetenschappelijk onderzoek;
  • controle of u alle formulieren en vragenlijsten heeft ingevuld;
  • controle aanleveren externe behandelinformatie indien u in de afgelopen 5 jaar in behandeling bent geweest.

Tijdens het consult wordt uw bloeddruk opgemeten, uw Body Mass Index (BMI) berekent, hierna gaat u bloedprikken.

De obesitasverpleegkundige is tijdens het hele behandelprogramma, maar ook daarna uw aanspreekpunt voor vragen en klachten/problemen.

Ga naar stap 2 van uw behandelprogramma: de analyse.

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid