Doorgaan naar hoofdinhoud

ZorgDomein mededelingen

Afbeelding bij ZorgDomein mededelingen

In ZorgDomein zijn, o.a. naar aanleiding van de ZorgDomein evaluaties met huisartsen en medisch specialisten, voor de volgende specialismen/afdelingen wijzigingen doorgevoerd:

Chirurgie

  • Er is een apart zorgproduct ‘sinus pilonidalis’ toegevoegd aan het ZorgDomein aanbod van de chirurgie. Deze is in het zorgvraagmenu te vinden onder ‘overige zorgvragen’.
  • Het zorgproduct ‘liesbreuk’ is verwijderd uit aanbod van de chirurgie. U kunt patiënten insturen via het reguliere product.
  • Voorheen was het mogelijk om patiënten voor kleine verrichtingen in te sturen voor een combinatieafspraak (consult en ingreep op dezelfde dag) of voor een verwijsafspraak (consult en ingreep op verschillende dagen) afhankelijk van de soort ingreep en het medicatiegebruik van de patiënt. Omdat het soms lastig te beoordelen is of een patiënt voor een combinatieafspraak in aanmerking komt, wordt het zorgproduct ‘combinatieafspraak kleine verrichtingen’ verwijderd uit het ZorgDomein aanbod. Alleen de ‘verwijsafspraak kleine verrichtingen’ blijft bestaan in het aanbod voor de chirurgie. Het plannen van een combinatieafspraak is uiteraard nog steeds mogelijk; na triage van de verwijzing wordt met de patiënt besproken of de ingreep direct kan plaatsvinden, of op een later moment.
  • Alle spoedoperaties vinden plaats op locatie Gasthuis. De intake en nacontrole kunnen wel op locatie Vlietland plaatsvinden.

Urologie

Het zorgproduct ‘vasectomie’ wordt niet meer aangeboden op locatie Gasthuis. Om op locatie Gasthuis ruimte voor spoedconsulten te garanderen, worden de planbare vasectomieën alleen nog gedaan op de locaties Vlietland, Berkel en Havenpolikliniek. U kunt uw patiënten voor een vasectomie verwijzen naar één van deze locaties. Voor patiënten die verwezen worden naar de locaties Franciscus Vlietland en Franciscus Berkel wordt een telefonische intake ingepland. Voor patiënten die verwezen worden naar locatie Havenpolikliniek wordt er een consult met de uroloog ingepland. Zowel tijdens het consult als de telefonische intake wordt de sterilisatiewens besproken, en wordt de procedure toegelicht. Daarna wordt in overleg met de patiënt een datum voor de ingreep gepland.

Longgeneeskunde

De longconsulenten in Franciscus Gasthuis & Vlietland hebben meer capaciteit nodig om te kunnen focussen op de verdiepende taken die het expertisecentrum Astma, COPD & Respiratoire Allergie met zich meebrengt. Om deze reden is ervoor gekozen om het ZorgDomein product ‘stoppen met roken’ voor de eerstelijns patiënt te verwijderen uit het ZorgDomein aanbod. De meeste huisartspraktijken hebben zelf een dergelijke faciliteit waarmee de patiënt geholpen kan worden. Wanneer hierbij ondersteuning van de vakgroep longgeneeskunde nodig is, is er vanzelfsprekend altijd overleg mogelijk met de longartsen. Voor de patiënten die onder behandeling zijn in het ziekenhuis voor bijvoorbeeld een long- of hartziekte, blijft de faciliteit om te ondersteunen bij het stoppen met roken wel beschikbaar in het ziekenhuis. In het kader van de juiste zorg op de juiste plaats wordt nader overlegd hoe patiënten met een dringende medische indicatie om te stoppen met roken het beste geholpen kunnen worden.

Radiologie

Bij de aanvraag voor een heupfoto wordt er altijd een foto van het bekken (heupen beiderzijds) gemaakt, om de beide zijdes te vergelijken. Om deze reden wordt de optie op een enkele heupfoto aan te vragen verwijderd uit het ZorgDomein aanbod. U kunt een foto van het bekken aanvragen via het zorgproduct ‘röntgen onderste extremiteiten’ en ‘röntgen wervelkolom’.

Hematologie

De behandeling van hematologische zorgvragen is met de komst van de aparte polikliniek Hematologie in het Oncologiecentrum verplaatst naar Franciscus Vlietland. De specifieke zorgproducten voor hematologische zorgvragen zijn daarom verwijderd uit het aanbod van locatie Gasthuis. Alleen patiënten die u verwijst voor ijzergebreksanemie (niet zijnde van gynaecologische origine en haemoglobinopathie) kunnen op beide locaties worden gezien, op de polikliniek Interne geneeskunde. Alle andere patiënten worden ontvangen op de polikliniek Hematologie in locatie Vlietland.

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid