Doorgaan naar hoofdinhoud

Updates gebruikerscommissie diagnostiek

Afbeelding bij Updates gebruikerscommissie diagnostiek

De gebruikerscommissie diagnostiek (bestaande uit huisartsen en medisch specialisten van de diagnostische afdelingen van Franciscus) komt vier keer per jaar bij elkaar om het aanbod van diagnostiek en de service en kwaliteit van de dienstverlening te bespreken. Onderstaand leest u de onderwerpen die zijn besproken en eventuele besluiten die zijn genomen.

Gynaecologische echo’s

In september zijn de gynaecologische echo’s geëvalueerd. In verband met de nog weg te werken wachtlijsten door COVID, kan de wachttijd voor een echo langer zijn dan gewend. Bij spoed kan er uiteraard altijd worden overlegd met een gynaecoloog. Huisartsen geven aan de samenwerking en het contact met de gynaecologen omtrent echo diagnostiek erg prettig te vinden.

Longfunctieonderzoeken

In november zijn de longfunctieonderzoeken geëvalueerd. Huisartsen geven ook hier aan de samenwerking met de longartsen als prettig te ervaren, en dat er laagdrempelig contact gezocht kan worden. Zowel de huisartsen als de longartsen merken dat patiënten soms niet goed weten hoe inhalatiemedicatie te gebruiken. Ondanks het veelvuldig uitleg aan patiënten door verpleegkundig specialisten en longartsen, blijft dit een punt van aandacht.

Radiologie

  • CT LWK en CT aangezicht – conform de NHG richtlijn worden de CT LWK en CT aangezicht niet aangeboden als eerstelijns diagnostiek. Indien nodig kunt u verwijzen naar een poortspecialisme.
  • CT thorax – de optie voor een CT thorax wordt in ZorgDomein toegevoegd. Dit verwijsproduct kunt u alléén gebruiken na een X-thorax (met onduidelijke uitkomst) en in overleg met de radioloog.
  • X-sinus – in deze tijd van het jaar zien de radiologen de aanvragen voor een X-sinus toenemen bij verdenking sinusitis. Graag wijzen we onze verwijzers op de NHG richtlijn waarin staat dat een X-sinus niet wordt aanbevolen. Bij verdenking sinusitis me ernstige klachten kunt u het beste verwijzen naar de KNO-arts.

Medische microbiologie

In verband met de COVID-diagnostiek, draait onze afdeling medisch microbiologie overuren. Het blijft uiteraard mogelijk om COVID-testen aan te vragen voor uw personeel en patiënten bij medische noodzaak. We verzoeken u echter vriendelijk dit niet om andere redenen aan te vragen.

Algemeen: zoekfunctie in ZorgDomein

Het komt regelmatig voor dat huisartsen een verkeerd zorgproductonderdeel aanvragen in ZorgDomein, bijvoorbeeld een ‘echo oksel’ middels het zorgproduct ‘echo thorax’. De echo oksel bevindt zich echter in het zorgproduct ‘echo bovenste extremiteiten’. Om snel te kunnen zoeken in ZorgDomein, adviseren we u om gebruik te maken van de zoekbalk ‘zorg vinden’, linksboven in ZorgDomein. Op deze manier worden automatisch de zorgproducten getoond die u kunt gebruiken voor een verwijzing.

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid