Doorgaan naar hoofdinhoud

Triage van alle MDL verwijzingen i.v.m. lange toegangstijden

Afbeelding bij Triage van alle MDL verwijzingen i.v.m. lange toegangstijden

Al geruime tijd kampen onze afdelingen Maag-, Darm-, en Leverziekten met lange toegangstijden. Niet urgente zorg moet soms langer dan een jaar wachten. Dit geldt voor ons ziekenhuis, maar ook in de regio/landelijk zijn er lange wachtlijsten door forse groei van MDL zorg, tekort aan MDL-artsen en het Bevolkingsonderzoek. In overleg met huisartsen heeft de vakgroep MDL besloten een aantal maatregelen te nemen, en wordt er gezamenlijk nagedacht over een meer permanente oplossing van het probleem.

Door gebruik te maken van reguliere-, spoed- en VTT producten in ZorgDomein kunnen huisartsen al triëren/een urgentie aangeven. Echter verliest dit triagesysteem in ZorgDomein aan kracht bij zulke lange toegangstijden. Op locatie Gasthuis worden alle binnenkomende polikliniek- en endoscopieverwijzingen daarom al geruime tijd getrieerd door de MDL-artsen, om de patiënt zo de juiste zorg te kunnen bieden op het juiste moment. Deze (tijdelijke) maatregel wordt per 1 november 2019 ook op locatie Vlietland ingevoerd. Dit betekent dat dagelijks alle verwijzingen worden beoordeeld op urgentie. U hoeft dus geen termijn meer aan te geven in de verwijzing. Alleen als u de patiënt dezelfde dag nog wilt laten beoordelen, is telefonisch contact met de dienstdoende MDL-arts noodzakelijk. U vindt het telefoonnummer in de Franciscus Artsenwijzer.

Voor goede triage en daarmee de beste zorg aan de patiënt is het uitwisselen van gegevens van groot belang. Het is belangrijk dat alle benodigde informatie wordt meegestuurd in de verwijzing, en de noodzaak van de verwijzing duidelijk is. Wij vragen u dan ook vriendelijk om extra aandacht te besteden aan de volledigheid van de verwijsbrieven. Bij onduidelijkheid of twijfel over een voorgenomen verwijzing, zijn de MDL-artsen laagdrempelig bereikbaar voor overleg.

Het voornemen is om per 1 januari 2020 ook de endoscopieverwijzingen, van locatie Vlietland, te gaan triëren. Hierover wordt u te zijner tijd geïnformeerd.

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid