Doorgaan naar hoofdinhoud

Terugkoppeling transmurale overleggen

Afbeelding bij Terugkoppeling transmurale overleggen

Elk kwartaal is er overleg tussen huisartsen, specialisten en ziekenhuis over de transmurale samenwerking in brede zin. In Franciscus Gasthuis is dit georganiseerd als het HOF; dit staat voor Huisartsen Overleg Franciscus. Vertegenwoordigers van de diverse HAGRO’s en van verschillende vakgroepen en SCF bestuur nemen deel aan dit overleg, evenals de Raad van Bestuur en de afdeling Transmurale Samenwerking.
In Franciscus Vlietland wordt overlegd in het BTO, dit staat voor Bestuurlijk Transmuraal Overleg. Hierin participeren afgevaardigden van de huisartsenkring, de ZEL, de HAP Schievliet, SCF bestuur, Raad van Bestuur en Transmurale Samenwerking.

In de overleggen in het 1e kwartaal is o.a. gesproken over de volgende onderwerpen:

  • Vernieuwing in Franciscus m.b.t. de locaties (nieuwbouw) en zorg (inhoud)
  • Digitalisering in de regio en hoe dit op elkaar af te stemmen
  • Juiste zorg op de juiste plaats
  • Transmurale zaken en projecten (bijv. de STIM rapportage, patiëntenportaal, ROEM)
  • Verkenning toekomstige transmurale overlegstructuur

Daarnaast wordt stilgestaan bij actuele onderwerpen, zoals de COVID situatie of drukte in de spoedzorg bijvoorbeeld. Als u meer wilt weten over hetgeen besproken is, of een agendapunt wilt inbrengen voor een volgend overleg, kunt u contact opnemen met de afdeling Transmurale Samenwerking.

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid