Doorgaan naar hoofdinhoud

STIM analyse 2021 - Signalen & Transmurale Incident Meldingen

Afbeelding bij STIM analyse 2021 - Signalen & Transmurale Incident Meldingen

STIM is een laagdrempelige manier om problemen, klachten en incidenten met betrekking tot (procedurele) zaken die niet goed verlopen binnen de ketenzorg te melden. Alle betrokkenen in het zorgproces kunnen een melding maken. U kunt bijvoorbeeld denken aan het ontbreken van een overdracht, bereikbaarheid over en weer en kwaliteit van zorg. De afdeling Transmurale Samenwerking (TMS) beoordeelt de melding, bepaalt hoe de STIM afgehandeld moet worden en schaalt als dat nodig is op naar de commissie voor afhandeling van (bijna) incidenten. In de afgelopen periode is er extra aandacht geweest voor onderstaande verbeteringen, n.a.v. STIM meldingen:

  • Duidelijk beleid nieuwe verwijsbrief – hier wordt blijvende aandacht aan besteed.
  • Aandacht voor tijdigheid huisartsenbrieven.
  • Actief contact met verwijzers met als doel het controleren van de digitale postbussen zodat de terugkoppeling van uitslagen/brieven goed verloopt.

Analyse 2021

In 2021 zijn er in totaal 77 STIM meldingen gedaan. 44 hiervan zijn door huisartsen gedaan, 29 door VV&T instellingen, 2 door medisch specialisten van Franciscus en 2 van overige zorgverleners. De meeste meldingen (38%) die zijn gedaan betreffen ontbrekende overdrachten bij de VVT. 25% van de meldingen valt in de categorie ‘communicatie en informatie’. Het betreft hier voornamelijk meldingen over incomplete of ontbrekende ontslagbrieven aan huisartsen, en tegenstrijdige informatie over bijvoorbeeld wanneer een nieuwe verwijsbrief nodig is. De overige meldingen zijn verdeeld over de overige categorieën, zoals ‘bejegening’, ‘medisch inzicht/beleid’ en ‘telefonische bereikbaarheid’.

Hoe maakt u een melding?

Voor een STIM kunt u contact opnemen met de afdeling Transmurale Samenwerking, via email transmuraal@franciscus.nl, telefonisch via 010 – 893 4730 of via het online formulier op onze website. Om veilig gegevens te delen via e-mail, graag gebruik maken van uw Zorgmail adres.

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid