Doorgaan naar hoofdinhoud

Stadsgesprek 'het zorgaanbod in Schiedam'

Afbeelding bij Stadsgesprek 'het zorgaanbod in Schiedam'

Franciscus Gasthuis & Vlietland en GroenLinks Schiedam organiseren op maandagavond 19 maart een stadsgesprek met als onderwerp het zorgaanbod in Schiedam. Alle Schiedammers met interesse in, of vragen over, het zorgaanbod zijn van harte welkom hieraan deel te nemen.

De toegankelijkheid van de zorg is voor veel mensen een zorg. Voorbeelden zijn de voorgenomen of gedeeltelijke verplaatsing van afdelingen in het ziekenhuis, huisartsen met nauwelijks nog ruimte om nieuwe patiënten aan te nemen en verpleeghuiszorg waarvoor soms lange wachtlijsten gelden. De verplaatsing van afdelingen van het ziekenhuis naar Rotterdam heeft afgelopen jaren regelmatig tot discussie geleid.

De redenen voor veranderingen in zorgaanbod zijn divers; fusies van ziekenhuizen, afspraken met verzekeraars en landelijk beleid bepalen deels het lokale zorgaanbod. De situatie in Schiedam verschilt hierin niet wezenlijk van dat in andere regio's. Daar spelen soortgelijke vragen. Meer inzicht in, en begrip voor, de oorzaken, effecten en maatregelen helpt Schiedam met deze ontwikkelingen om te gaan. Daarbij speelt ook de vraag hoe bewoners hierin zo goed mogelijk kunnen worden gehoord en geïnformeerd en welke rol het stadsbestuur hierin heeft.

Tijdens de avond zullen verschillende betrokkenen hun visie op dit onderwerp geven. Onder meer Mark Janssen van de Raad van Bestuur van Franciscus Gasthuis & Vlietland, professor Roland Bal van de Erasmus Universiteit Rotterdam en vertegenwoordigers van medisch specialisten en zorgaanbieders zullen een bijdrage leveren. Het doel is de ontwikkelingen in zorgaanbod, de effecten hiervan en mogelijke maatregelen die zijn te nemen, verkennen. Aansluitend hieraan zal een paneldiscussie met experts en sprekers worden gehouden waarbij ook het publiek vragen en stellingen kan inbrengen.

Alle geïnteresseerde Schiedammers zijn van harte uitgenodigd deel te nemen. Ook de politieke partijen en zorgverleners zijn uitgenodigd. Het stadsgesprek vindt plaats op 19 maart plaats, vanaf 19.30 uur in het Nolet Auditorium in Franciscus Vlietland. Vanaf 19.00 uur bent u welkom voor een kop koffie of thee. De avond wordt om 21.30 uur afgesloten met een drankje in het auditorium. Aanmelden is niet nodig.

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid