Doorgaan naar hoofdinhoud

Onderzoek transmuraal incident melden (STIM )

Afbeelding bij Onderzoek transmuraal incident melden (STIM )

Verwijzers en specialisten kunnen bij de afdeling TMS een STIM-melding doen bij signalen of klachten over (procedurele) zaken die niet goed verlopen binnen de ketenzorg. Voor zijn afstudeeronderzoek (master Zorgmanagement, Erasmus Universiteit), onderzocht Luuk de Jong welke factoren van invloed zijn op de bereidheid tot het melden van transmurale incidenten. Elf huisartsen uit regio’s Rotterdam en NWN zijn geïnterviewd. Over de afhandeling van meldingen zijn huisartsen vaak tevreden, maar niet alle signalen en incidenten worden gemeld. Naar aanleiding van de resultaten, besteden wij de komende periode extra aandacht aan de bekendheid van STIM. 

Korte samenvatting resultaten en aanbevelingen

Het onderzoek had als doel het in kaart brengen van factoren die bepalend zijn voor de bereidheid tot transmuraal incident melden. Voor het onderzoek zijn interviews met elf huisartsen uit regio’s Rotterdam en Nieuwe Waterweg Noord afgenomen. De vragen hadden betrekking op obstakels bij het melden van transmurale incidenten, de omgang met obstakels, de inrichting van het meldsysteem en de manier waarop incidentmeldingen worden behandeld.

Uit het onderzoek blijkt dat lang niet alle transmurale incidenten worden gemeld. Obstakels die een rol spelen bij het melden van transmurale incidenten zijn: de opvattingen van de melder en betrokken zorgverlener, de aard van het incident, de frequentie van het incident en de werkdruk. Als een incident te relateren is aan een specifiek persoon, wordt in de meeste gevallen geen melding gemaakt, maar lossen artsen het ‘probleem’ onderling op. In geval van drukte bepaalt de ernst van een incident of een melding wordt gemaakt.

Over de manier waarop transmurale incidentmeldingen worden opgepakt zijn de geïnterviewde huisartsen tevreden. Wel blijkt dat de mogelijkheid tot het melden van transmurale incidenten breder kan worden uitgedragen onder huisartsen en specialisten.

Onder andere via de Nieuwsflits Verwijzers en in het ZorgBulletin (regio NWN) vertellen wij u de komende periode meer over de STIM-procedure. Op de website Verwijzers kunt u ook meer lezen over het melden van een STIM .

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid