Doorgaan naar hoofdinhoud

Nieuwe producten en wijzingen in ZorgDomein

Afbeelding bij Nieuwe producten en wijzingen in ZorgDomein

1. Neurologie

Franciscus Gasthuis biedt het spoedproduct TIA aan voor patiënten met passagère uitvalsverschijnselen o.b.v. cerebrale circulatiestoornis. Patiënten die via dit product worden verwezen, worden in principe binnen 24 uur gezien voor een screening die ongeveer een dagdeel duurt. Wij vragen u telefonisch contact op te nemen met de dienstdoende neuroloog alvorens de patiënt te verwijzen. Het nummer vindt u in de Franciscus Artsenwijzer.

2. Dermatologie

Dermatologie van Franciscus Vlietland heeft een spreekuur ingericht voor veneuze ulcera crures. Dit spreekuur vindt plaats op elke donderdagmiddag. U kunt hiernaar verwijzen door in ZorgDomein het product ‘Wond Expertise Centrum’ te kiezen.

3. Longgeneeskunde

Naar aanleiding van de ZorgDomein evaluatie Longgeneeskunde zijn er aanpassingen in het ZorgDomeinaanbod gedaan.

De volgende producten zijn uit het ZorgDomeinaanbod van de Longgeneeskunde verwijderd:

  • Spoedproduct locatie Havenpolikliniek; Spoedpatiënten kunnen naar Franciscus Vlietland of Franciscus Gasthuis verwezen worden.
  • Expertise centrum Astma/COPD, Franciscus Gasthuis; Patiënten met een verdenking op Astma/COPD kunnen voor een regulier consult of de nieuwe verwijsafspraak verdenking COPD worden ingestuurd. Tijdens een eerste consult wordt beoordeeld of de patiënt in aanmerking komt voor het traject bij het expertisecentrum.
  • Verwijsproduct longrevalidatie, Franciscus Gasthuis.
  • Combinatieafspraak persisterend hoesten, Franciscus Vlietland.
  • Combinatieafspraak lage luchtweginfectie, Franciscus Vlietland.

Voor de vervallen verwijsafspraken en combinatieafspraken kunt u het reguliere product longgeneeskunde gebruiken.

De volgende producten zijn toegevoegd aan het aanbod ZorgDomeinproducten van de longgeneeskunde:

  • VTT longgeneeskunde, locatie Havenpolikliniek
  • VTT verdenking maligniteit, locatie Havenpolikliniek
  • Verwijsafspraak verdenking COPD, locaties Gasthuis, Berkel, Havenpolikliniek
Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid