Doorgaan naar hoofdinhoud

Grensverleggende Regionale Artsenmiddag 2017

Afbeelding bij Grensverleggende Regionale Artsenmiddag 2017

Afgelopen vrijdag 16 juni vond de 11e Regionale Artsenmiddag (RAM) in Franciscus Vlietland plaats. Dit keer stond het thema ‘Grensverleggend’ centraal; hoe zorgen wij er samen voor dat de patiënt geen grenzen ervaart tussen eerste- en tweedelijnszorg. Ruim honderd verwijzers en medisch specialisten werden verwelkomd door dagvoorzitter Suzanne Korthorst, manager Transmurale Samenwerking. Hierna werden Hatin Baran (namens het kringbestuur WSD) en Alexander van Marle (namens het stafbestuur van het ziekenhuis) uitgenodigd om hun ervaringen rondom de samenwerking in het afgelopen jaar te delen. Zij benoemden beiden de spanning in de relatie tussen het ziekenhuis en de huisartsen in de regio Franciscus Vlietland van het afgelopen jaar en vertelden hierna blij te zijn dat vandaag de dag de gesprekken weer op constructieve en gelijkwaardige basis verlopen. Verder werden het manifest en de 1e internationale nascholingsreis naar Londen ook nog als hoogtepunten genoemd.

Na de opening volgde een interessante lezing door de heer Marc Bruijnzeels, directeur van het Jan van Es instituut, over mogelijkheden van regionale substitutie. Hierna vonden een aantal interactieve workshops plaats. Wij bedanken de verwijzers en medisch specialisten die deze workshops hebben verzorgd, hartelijk voor hun bijdrage.

Transmurale Trofee

Dit jaar werd voor het eerst de Transmurale Trofee uitgereikt. Deze prijs is in het leven geroepen om het beste regionale samenwerkingsinitiatief van het jaar te eren. De eerste Transmurale Trofee gaat naar het initiatief: Sterke medische zorg voor kwetsbare oudere patiënten in Vlaardingen. De trofee werd uitgereikt aan Jolanda van de Pas van huisartsenpraktijk De Hogen Hoed en Jaap Krulder namens de vakgroep Geriatrie Franciscus Vlietland. Zij verbeterden, in nauwe samenwerking met de wijkverpleegkundige teams en specialisten ouderengeneeskunde in Vlaardingen, de zorg voor kwetsbare ouderen.

In de middag stond er een inspirerende en humorvolle lezing door de heer Frank van de Goot, forensisch patholoog anatoom en oprichter van het CFP, op het programma. Hij nam de zaal mee in de forensische manier van kijken en hoe tunnelvisie altijd op de loer ligt. Zijn boodschap: beschrijf wat je ziet, niet wat je denkt en zeker niet wat ze je vertellen. Ook zetten hij de aanwezige artsen op scherp wat betreft het invullen van de verklaring van overlijden. De RAM werd afgesloten met een gezellige en muzikale borrel.

Over de Regionale Artsenmiddag

Tijdens de jaarlijkse Regionale Artsenmiddag gaan verwijzers uit de regio van Franciscus Vlietland (huisartsen en specialisten ouderen geneeskunde) en medische specialisten met elkaar in gesprek over de zorg en samenwerking. Ook wordt er veel aandacht besteed aan onderlinge kennismaking. De RAM wordt georganiseerd door de afdeling Transmurale Samenwerking.

transmurale_trofee.jpg

Het team dat de eerste transmurale trofee in ontvangst mocht nemen, uit handen van René Koop.

volle_zaal.jpg

Ook dit jaar waren veel medisch specialisten en verwijzers aanwezig op de RAM.

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid