Doorgaan naar hoofdinhoud

Evaluatie 1 jaar DTR in locatie Gasthuis

Afbeelding bij Evaluatie 1 jaar DTR in locatie Gasthuis

Een jaar geleden is gestart met de pilot Directe Toegang Radiodiagnostiek (DTR) op locatie Gasthuis. De werkwijze en effecten van DTR zijn na een jaar geëvalueerd met de projectgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de HAP, SEH, radiologie en TMS.

Uit de evaluatie is naar voren gekomen:

  • In 1 jaar zijn 2227 patiënten vanaf de huisartsenpost Gasthuis ingestuurd voor DTR. In totaal zijn 2426 eerstelijns foto’s gemaakt door de afdeling radiologie.
  • 41% van de patiënten kon na het maken van de foto naar huis, 59% van de patiënten werd na het maken van de foto doorgestuurd naar de SEH voor verdere behandeling.
  • DTR leidt tot een besparing van zorgkosten van €178.000 euro op jaarbasis, uitgaande van de inzet in Gasthuis. In VL is inmiddels ook met de pilot gestart. Deze besparing is nog niet meegenomen.
  • DTR wordt door patiënten gewaardeerd omdat het (indien de patiënt geen fractuur heeft) veel wachttijd op de SEH scheelt en de eigen bijdrage beduidend lager uitkomt.
  • Door huisartsen wordt DTR op de juiste manier gebruikt; de aanvragen die gedaan zijn komen overeen met de instuurcriteria voor DTR en het percentage patiënten dat vervolgbehandeling nodig heeft is hoog.
  • Er is een folder ontwikkeld voor patiënten die ingestuurd worden voor DTR, zodat nog duidelijker wordt wat de patiënt kan doen indien er geen breuk is geconstateerd. Deze folder komt op korte termijn beschikbaar.
  • De werkwijze verloopt naar wens; verbetering is nog te realiseren door het volledig automatiseren van het aanvraagproces. Dit vraagt een koppeling tussen de ICT systemen van de HAP en ChipSoft en die mogelijkheden worden onderzocht.

Conclusie van de projectgroep is dat DTR een succes is. Onnodige tweedelijns zorg wordt voorkomen wat zorgt voor de juiste patiënt op de juiste plek. DTR wordt dan ook gecontinueerd. De wens is om de pilot om te zetten in reguliere zorg.

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid