Doorgaan naar hoofdinhoud

Dagelijkse triage van alle MDL verwijzingen i.v.m. lange toegangstijden

Afbeelding bij Dagelijkse triage van alle MDL verwijzingen i.v.m. lange toegangstijden

Al geruime tijd kampt de afdeling Maag-, Darm-, en Leverziekten met lange toegangstijden. Niet urgente zorg moet soms langer dan een jaar wachten. Dit geldt voor Franciscus Gasthuis & Vlietland, maar ook in de regio/landelijk zijn er lange wachtlijsten door forse groei van MDL zorg, tekort aan MDL-artsen en het bevolkingsonderzoek. In overleg met huisartsen heeft de vakgroep MDL besloten tot een aantal maatregelen, en wordt er gezamenlijk nagedacht over een meer permanente oplossing van het probleem.

Door gebruik te maken van reguliere, spoed- en VTT-producten in ZorgDomein kunnen huisartsen triëren/een urgentie aangeven. Echter verliest dit triagesysteem in ZorgDomein aan kracht bij zulke lange toegangstijden. Op de afdeling MDL van Franciscus Gasthuis worden alle binnenkomende polikliniek- en endoscopieverwijzingen al geruime tijd getrieerd door de MDL-artsen. Deze maatregel wordt per 1 november 2019 ook in Franciscus Vlietland ingevoerd. Dit betekent dat dagelijks alle polikliniekverwijzingen worden beoordeeld op urgentie. U hoeft dus geen termijn meer aan te geven in de verwijzing. Het VTT product komt daarmee te vervallen. Alleen als u de patiënt dezelfde dag nog wilt laten beoordelen, is telefonisch contact met de dienstdoende MDL-arts noodzakelijk. U vindt het telefoonnummer voor een spoedverwijzing in de Franciscus Artsenwijzer.

Voor goede triage en daarmee de beste zorg aan de patiënt is het uitwisselen van gegevens van groot belang. Het is belangrijk dat alle benodigde informatie wordt meegestuurd in de verwijzing, en de noodzaak van de verwijzing duidelijk is. Wij vragen u dan ook vriendelijk om extra aandacht te besteden aan de volledigheid van de verwijsbrieven. Bij onduidelijkheid of twijfel over een voorgenomen verwijzing, zijn de MDL-artsen laagdrempelig bereikbaar voor overleg.

Het voornemen is om per 1 januari 2020 ook de endoscopieverwijzingen, van locatie Franciscus Vlietland, te gaan triëren. Hierover wordt u te zijner tijd geïnformeerd.

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid