Doorgaan naar hoofdinhoud

Cao-actie in Franciscus Gasthuis & Vlietland op woe 20-11

Afbeelding bij Cao-actie in Franciscus Gasthuis & Vlietland op woe 20-11

Naar aanleiding van de cao-onderhandelingen, hebben de vakbonden aangekondigd dat een aantal afdelingen binnen Franciscus Gasthuis & Vlietland op woensdag 20 november 2019 actie gaat voeren voor een betere cao.

Dit houdt in dat op deze afdelingen op 20 november een zondagsdienst wordt gedraaid. Acute zorg en zorg voor opgenomen patiënten gaat tijdens deze zondagsdienst altijd door. Op de betreffende afdelingen gaat geplande zorg zoals geplande operaties en onderzoeken niet door. Niet alle polikliniekafspraken gaan door. Bloedprikken is op 20 november niet mogelijk, alle bloedprikpunten zijn gesloten.

Deze zorg gaat niet door

 • Reguliere zorg, alleen zondagsdiensten;
 • Geplande onderzoeken en operaties;
 • Alle bloedprikpunten zijn gesloten, ook het inleveren van materialen (bijvoorbeeld urine) is niet mogelijk.

Deze zorg gaat wel door

 • Acute zorg;
 • Zorg voor oncologische patiënten (operaties die geen spoed betreffen, gaan niet door);
 • Zorg voor opgenomen patiënten;
 • Polikliniekafspraken, behalve 4 poliklinieken, te weten:
  • Vaccinatiepoli, Gasthuis
  • Diabetes, Vlietland
  • Geriatrie, Vlietland
  • Maag-, Darm- & Leverziekten/Interne Geneeskunde, Vlietland
 • Thuisprikken;
 • Cito's, spoedbepalingen op Laboratorium (op aanvraag van huisarts).

De Raad van Bestuur van Franciscus Gasthuis & Vlietland heeft overleg met de actievoerders. Het gezamenlijk uitgangspunt is dat er ruimte is voor actievoeren, waarbij de veiligheid voor patiënt en medewerker gewaarborgd blijft.

Wat betekent dit voor onze patiënten?

Het is helaas niet te voorkomen dat de actie gevolgen heeft voor onze patiënten. Dat vinden wij heel vervelend. Patiënten die op woensdag 20 november een afspraak hebben die niet door kan gaan, worden hier vanaf woensdag 13 november over gebeld. Er wordt een nieuwe afspraak gepland. Heeft u geen bericht gehad? Dan gaat uw afspraak gewoon door.

Poliklinische afspraken en bloedprikken

Niet alle poliklinieken van Franciscus Gasthuis & Vlietland zijn open op woensdag 20 november. De poliklinieken Diabetes, Geriatrie en Maag-, Darm- & Leverziekten/Interne Geneeskunde in Franciscus Vlietland en de Vaccinatiepoli in Franciscus Gasthuis zijn gesloten. Alle bloedprikpunten zijn op deze dag gesloten. Heeft u op woensdag 20 november een afspraak op één van onze poliklinieken en moet u voor deze afspraak bloed laten prikken? Dan kunt u dit voorafgaand aan 20 november op één van onze bloedprikpunten laten doen. Het thuisprikken gaat wel door. 

Welke afdelingen draaien een zondagsdienst?

Op meerdere afdelingen van Franciscus Gasthuis & Vlietland wordt op woensdag 20 november een zondagsdienst gedraaid. Acute zorg en zorg voor opgenomen patiënten gaat tijdens deze zondagsdienst altijd door. In onderstaand overzicht ziet u om welke afdelingen het gaat en staat ook vermeld voor welke locatie van het ziekenhuis de zondagsdienst geldt. 

 • Operatiekamers: Franciscus Gasthuis & Vlietland
 • Spoedeisende Hulp (SEH): Franciscus Gasthuis & Vlietland
 • Bloedprikpunten: Alle bloedprikpunten van Franciscus Gasthuis & Vlietland zijn gesloten.
 • Dialyse: Franciscus Gasthuis & Vlietland
 • Verpleegafdeling Interne Geneeskunde: Franciscus Gasthuis
 • Verpleegafdeling Nefrologie: Franciscus Gasthuis
 • Verpleegafdeling Geriatrie: Franciscus Vlietland
 • Endoscopie: Franciscus Gasthuis & Vlietland
 • Vaccinatiepoli: Franciscus Gasthuis
 • Polikliniek Diabetes: Franciscus Vlietland
 • Polikliniek Geriatrie: Franciscus Vlietland
 • Polikliniek Maag-, Darm- & Leverziekten/Interne Geneeskunde: Franciscus Vlietland
 • Paramedische diensten: Fysiotherapie, Ergotherapie en Logopedie

Veelgestelde vragen

Waarom zijn er cao-acties in Franciscus Gasthuis & Vlietland?
De onderhandelingen van de vakbonden met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) over een nieuwe cao Ziekenhuizen zijn vastgelopen. Franciscus Gasthuis & Vlietland is één van de ziekenhuizen in Nederland waar 20 november actie wordt gevoerd. De stakingsacties zijn niet gericht tegen Franciscus Gasthuis & Vlietland, maar is een actie tegen het collectief van ziekenhuizen.

Welke acties staan er gepland?
Op woensdag 20 november voeren enkele afdelingen actie door middel van het draaien van een zondagsdienst. Uitgangspunt van het ziekenhuis is dat acute zorg en zorg voor opgenomen patiënten tijdens de acties gewaarborgd blijft.

Hoe weet ik of mijn onderzoek of behandeling op woensdag 20 november doorgaat?
Als uw onderzoek of behandeling niet doorgaat, wordt u hierover zo snel mogelijk telefonisch geïnformeerd. Hoort u voor woensdag 20 november niets van het ziekenhuis, dan kunt u ervan uitgaan dat uw afspraak gewoon doorgaat. De zorg voor oncologische patiënten en spoedpatiënten gaat altijd door.

Ik heb een afspraak op de polikliniek. Gaat deze afspraak door?
Niet alle poliklinieken zijn geopend. Uw afspraak op de polikliniek gaat zonder tegenbericht gewoon door; als uw afspraak gepland staat bij een gesloten polikliniek wordt u hierover geïnformeerd. U hoeft daar geen contact over op te nemen.

Ik moet bloed laten prikken. Kan dat?
Alle bloedprikpunten van Franciscus Gasthuis & Vlietland zijn op deze dag gesloten. Heeft u op woensdag 20 november een afspraak op één van onze poliklinieken en moet u voor deze afspraak bloed laten prikken? Dan kunt u dit voorafgaand aan 20 november op één van onze bloedprikpunten laten doen.

Ik wil materialen zoals urine inleveren. Kan dat?
Dat is op 20 november niet mogelijk. U kunt de materialen vanaf donderdag 21 november weer inleveren.

Wat betekent de actie voor niet-deelnemende afdelingen?
Op niet deelnemende afdelingen gaan alle geplande afspraken gewoon door. De spoedzorg en oncologische zorg gaat ook altijd door.

Kan ik in spoedgevallen wel in het ziekenhuis terecht?
De spoedzorg gaat altijd door. Dat geldt ook voor spoedoperaties.

Ik wil op 20 november op bezoek bij een opgenomen familielid of kennis. Kan dat?
Ja. Op deze dag gelden de reguliere bezoektijden op alle afdelingen. Ook op de afdelingen waar acties plaatsvinden.

Wat is het standpunt van het ziekenhuis met betrekking tot de actie?
De Raad van Bestuur van Franciscus Gasthuis & Vlietland heeft overleg met de actievoerders. Het gezamenlijk uitgangspunt is dat er ruimte is voor actievoeren, waarbij de veiligheid voor patiënt en medewerker gewaarborgd blijft.

Mijn onderzoek of behandeling is afgezegd. Wordt er automatisch een nieuwe afspraak gepland?
In sommige gevallen kan er direct een nieuwe afspraak gepland worden. In andere gevallen ontvangt u een brief met een nieuwe afspraak.

Wat is een zondagsdienst?
Zondagsdienst betekent dat betrokken werknemers, wat betreft de patiëntenzorg, werken alsof het zondag is. Tijdens een zondagsdienst worden alleen spoedgevallen behandeld. De veiligheid van patiënten en medewerkers blijft gewaarborgd.

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid