Doorgaan naar hoofdinhoud

Bereikbaarheid specialist voor huisarts

Afbeelding bij Bereikbaarheid specialist voor huisarts

Om de samenwerking tussen huisarts en medisch specialist goed vorm te geven is onderlinge bereikbaarheid van groot belang. De spoedlijnen zijn afgelopen periode steeds drukker bezet en neigen voor sommige specialismen overbelast te raken. Om de directe bereikbaarheid te waarborgen, leest u hieronder de afspraken (en mogelijkheden) om onze poliklinieken en specialisten te bereiken.

Telefonisch overleg

Spoedlijn

De dienstdoende specialisten zijn via de spoedlijn rechtstreeks bereikbaar voor medisch-inhoudelijke vragen met een urgent karakter. Deze vragen, waarbij een directe beoordeling of advies nodig is, handelt de dienstdoende specialist vaak af tussen het reguliere werk door. Wij willen u daarom vriendelijk verzoeken om vooraf af te wegen of deze vraag via deze lijn gesteld moet worden. Voor algemene of niet-urgente zaken kunt u de overleglijn of het digitaal meekijkconsult gebruiken. Zo kunnen we de dienstdoende specialist beter bereikbaar houden voor de spoedvragen.

Overleglijn (niet-spoed)

De overleglijn is bedoeld voor niet-spoed vragen over voorgeschreven medicatie of het opvragen van uitslagen, het maken van (spoed)afspraken, een terugbelverzoek voor een specifieke specialist, een niet-dringende vraag over een patiënt die in behandeling is geweest. De overleglijn wordt beantwoord door een medewerker van de poli en is bereikbaar binnen kantoortijden.

Contact behandelend specialist

Indien uw patiënt onder behandeling is van een specialist in het ziekenhuis, kan afstemming over (medicatie)beleid of extra advies nodig zijn. Mocht u de behandelend specialist willen spreken, kunt u de bereikbaarheid en contactgegevens van de betreffende specialist terugvinden in de Franciscus Artsenwijzer onder de categorie ´personen´. Is de specialist niet bereikbaar of uw vraag minder urgent, kunt u de overleglijn (voor een terugbelverzoek) of het digitaal meekijkconsult gebruiken.

Telefoonnummers voor spoed en overleg

De actuele telefoonnummers voor spoed en overleg zijn per vakgroep onder de categorie ´organisaties´ vindbaar in de Franciscus Artsenwijzer. Meer informatie over de Artsenwijzer vindt u hier.

Bereikbaarheid huisarts voor specialist

De medisch specialisten willen u ook graag goed kunnen bereiken indien overleg nodig is. Ons verzoek is daarom om de Artsenwijzer up to date te houden. Wilt u uw eigen contactgegevens in de Artsenwijzer controleren en, indien nodig, actualiseren? Uw contactgegevens kunt u bewerken onder het kopje ´instellingen´.

Digitaal overleg

Digitaal meekijkconsult

Het digitaal meekijkconsult is geschikt voor overleg met de specialist over een mogelijke verwijzing, feedback op het medisch beleid of advies n.a.v. (eerstelijns)diagnostiek. Het streven vanuit onze specialismen is om het digitale consult binnen 3 tot 5 werkdagen te beantwoorden. De specialismen van Franciscus Gasthuis & Vlietland zijn digitaal te consulteren via de programma’s VIPLive en ZorgDomein. Meer informatie over het digitaal meekijkconsult kunt u hier vinden.

Overige vragen

Voor eventuele overige vragen kunt u een email naar de polikliniek van de vakgroep sturen. De emailadressen van de poliklinieken per vakgroep (en locatie) zijn onder de categorie ´organisaties´ vindbaar in de Artsenwijzer.

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid