Doorgaan naar hoofdinhoud

Beleid verwijzingen

Afbeelding bij Beleid verwijzingen

Regelmatig ontvangt ons ziekenhuis meldingen van huisartsen die ten onrechte om een nieuwe verwijsbrief worden gevraagd. Om die reden brengen wij graag de regels met betrekking tot de geldigheid van verwijsbrieven breed onder de aandacht.

Kort samengevat luidt de regelgeving:

  • Een verwijsbrief is een jaar geldig; d.w.z. dat de maximale termijn tussen het uitgeven van de verwijsbrief door de huisarts en het eerste polikliniekbezoek een jaar mag bedragen.
  • Er is geen nieuwe verwijsbrief nodig wanneer de patiënt onder behandeling blijft van de specialist, ook in geval van (twee)jaarlijkse controles.
  • Er is wel een nieuwe verwijsbrief nodig indien de patiënt terugkomt voor een aandoening waarvoor de behandeling reeds is afgelopen en de patiënt is terugverwezen naar de huisarts.
  • Er is wel een nieuwe verwijsbrief nodig wanneer de patiënt voor een andere zorgvraag wordt ingestuurd.

Onze specialisten en medewerkers zijn geattendeerd op deze regels, en geïnstrueerd om een duidelijke terugkoppeling aan verwijzers te geven over het al dan niet voortzetten van de behandeling. Als dit onverhoopt niet gebeurt, dan ontvangt de afdeling Transmurale Samenwerking hiervan graag bericht. U kunt gebruik maken van de STIM procedure; deze is terug te vinden op de website verwijzers.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lieke Visser-Klein Haar, adviseur Transmurale Samenwerking, via transmuraal@franciscus.nl of 010 – 893 4730.

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid