Doorgaan naar hoofdinhoud

Inloggen in MijnFranciscus van kind via machtiging

Wilt u als ouder of voogd in het digitale dossier van uw kind kijken, dan moet u hiervoor gemachtigd worden. Hieronder leest u meer over de regels bij de verschillende leeftijdsgroepen en hoe u een machtiging kunt aanvragen.

Regels bij leeftijdsgroepen

Kinderen tot 12 jaar
Kinderen uit deze leeftijdsgroep kunnen niet zelf in hun dossier kijken. Ouder(s) of voogd kunnen na machtiging in het dossier van hun kind kijken. U heeft geen toestemming van uw kind nodig.

Kinderen van 12 tot 16 jaar
Kinderen uit deze leeftijdsgroep kunnen zelf in hun dossier kijken. Ouder(s) of voogd kunnen na machtiging in het dossier van hun kind kijken. Uw kind moet hier wel toestemming voor geven.

Kinderen van 16 jaar en ouder
Vanaf deze leeftijd kan alleen uw kind inloggen in zijn of haar digitaal dossier. De machtigingen die eerder zijn verleend aan de ouder(s) of voogd komen automatisch te vervallen als uw kind 16 jaar wordt.

Wilsonbekwame kinderen 12 tot 18 jaar
Wilsonbekwame kinderen kunnen niet zelf in hun dossier kijken. Ouder(s) of voogd kunnen na machtiging in het dossier van hun kind kijken. De machtiging kan tot maximaal 18 jaar worden uitgegeven op basis van de inschatting van de arts over de duur van de wilsonbekwaamheid.

Een machtiging aanvragen

machtigingsproces_vipp.jpg

Een machtiging intrekken

Op verzoek van de patiënt (ouder dan 12 jaar) en de arts kan de machtiging worden ingetrokken. Download het formulier, vul deze in en bespreek het met de arts.

Mijn kind wordt 12 jaar, wat nu?

Is de machtiging toegekend toen uw kind 12 jaar was? Dan verloopt het machtiging bij 12 jaar omdat uw kind vanaf nu mag meebeslissen. Met het verlengingsformulier (zie onderaan deze pagina) kunt u verlenging voor inzage aanvragen. De gemachtigde(n) welke verlenging willen en de patiënt moeten aanwezig zijn om de machtiging te verlengen. Het formulier kunt u inleveren bij de inschrijfbalie. Vergeet niet uw ID-bewijs mee te nemen.

Er zijn wijzigingen in het (ouderlijk) gezag. Wat moet ik nu doen?
Als er wijzigingen zijn in het gezag, moet u dit laten weten aan de zorgverlener van uw kind. Een wijziging in het gezag kan gevolgen hebben voor de machtigingen die zijn toegekend.

Download de aanvraagformulieren

Kunt u een formulier niet thuis uitprinten, dan kunt u deze ook ophalen bij het Patienten Service Bureau in het ziekenhuis

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid