Doorgaan naar hoofdinhoud

Inloggen in MijnFranciscus via machtiging

De volgende personen kunnen gemachtigd worden om in het patiëntenportaal van een andere patiënt te kijken:

  • Ouder(s) of voogd van kind (tot 16 jaar)
  • Mentor of curator
  • Wettelijke vertegenwoordiger op basis van levenstestament of volmacht

Hieronder leest u meer over de regels en hoe u een machtiging kunt aanvragen.

Regels bij leeftijdsgroepen

Kinderen tot 12 jaar
Kinderen uit deze leeftijdsgroep kunnen niet zelf in hun dossier kijken. Ouder(s) of voogd kunnen na machtiging in het dossier van hun kind kijken. U heeft geen toestemming van uw kind nodig.

Kinderen van 12 tot 16 jaar
Kinderen uit deze leeftijdsgroep kunnen zelf in hun dossier kijken. Ouder(s) of voogd kunnen na machtiging in het dossier van hun kind kijken. Uw kind moet hier wel toestemming voor geven.

Kinderen van 16 jaar en ouder
Vanaf deze leeftijd kan alleen uw kind inloggen in zijn of haar digitaal dossier. De machtigingen die eerder zijn verleend aan de ouder(s) of voogd komen automatisch te vervallen als uw kind 16 jaar wordt.

Wilsonbekwame kinderen 12 tot 18 jaar
Wilsonbekwame kinderen kunnen niet zelf in hun dossier kijken. Ouder(s) of voogd kunnen na machtiging in het dossier van hun kind kijken. De machtiging kan tot maximaal 18 jaar worden uitgegeven op basis van de inschatting van de arts over de duur van de wilsonbekwaamheid.

Regels bij mentor, curator, levenstestament of volmacht

Mentor of curator
Een wilsonbekwame patiënt kan een mentor of curator hebben. Met een beschikking van de rechtsbank kan een wettelijk vertegenwoordiger een machtiging aanvragen voor toegang tot het patiëntenportaal van de patiënt. Het ziekenhuis vraagt hierbij om een kopie van de beschikking van de rechtbank. Het ziekenhuis behoudt zich het recht voor dit document te verifiëren bij de desbetreffende rechtbank.

levenstestament of volmacht
In een levenstestament of volmacht staan de wensen van een patiënt wanneer hij door ziekte of een ongeval niet meer in staat is om zaken zelf te regelen. Zolang de patiënt zelf kan beslissen kan de patiënt met de eigen gegevens inloggen. Op het moment dat een patiënt zaken niet meer zelf kan regelen kan in overleg met de arts een machtiging voor het patiëntenportaal worden aangevraagd op basis van het levenstestament of volmacht.
Het ziekenhuis accepteert voor de machtiging van het patiëntenportaal alleen levenstestamenten of volmachten opgesteld door een notaris. Het ziekenhuis beschikt graag over een kopie van het laatst opgestelde levenstestament of volmacht.

Het ziekenhuis behoudt zich het recht voor om het document te verifiëren bij de desbetreffende notaris. Na inleveren van de documenten bij de inschrijfbalie wordt de machtiging binnen 14 dagen wel of niet wordt verstrekt.

Een machtiging aanvragen

machtigingsproces_vipp.jpg

Het formulier vindt u onderaan deze pagina. Kunt u het formulier niet thuis uitprinten, dan kunt u ook een formulier ophalen bij het Inschrijfbureau in het ziekenhuis.

Inloggen als gemachtigde 

Wanneer de machtiging is toegekend kunt u met uw eigen DigiD inloggen op Mijnfranciscus.nl. Ga naar ‘Mijn Gegevens’ en vervolgens naar ‘Mijn Machtigingen’. Klik hier op de persoon waar u voor gemachtigd bent om in het dossier te komen.

Een machtiging intrekken

Op verzoek van de patiënt (ouder dan 12 jaar) en de arts kan de machtiging worden ingetrokken. Download het formulier, vul deze in en bespreek het met de arts.

Mijn kind wordt 12 jaar, wat nu?

Op verzoek van de patiënt (ouder dan 12 jaar) en de arts kan de machtiging worden ingetrokken. Download dit formulier, vul deze in en bespreek het met de arts. Op het formulier toevoegen dat het ingeleverd kan worden bij de inschrijfbalie.

Is de machtiging toegekend toen uw kind 12 jaar was? Dan verloopt de machtiging bij 12 jaar omdat uw kind vanaf nu mag meebeslissen. Met het verlengingsformulier (zie onderaan deze pagina) kunt u verlenging voor inzage aanvragen. De gemachtigde(n) welke verlenging wil en de patiënt moeten aanwezig zijn om de machtiging te verlengen. Het formulier kunt u inleveren bij de inschrijfbalie. Vergeet niet uw ID-bewijs mee te nemen.

Er zijn wijzigingen in het (ouderlijk) gezag. Wat moet ik nu doen?

Als er wijzigingen zijn in het gezag, moet u dit laten weten aan de zorgverlener van uw kind. Een wijziging in het gezag kan gevolgen hebben voor de machtigingen die zijn toegekend.

Download de aanvraagformulieren

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid