Kwaliteit, veiligheid en patiënttevredenheid

Kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid zijn vanzelfsprekend belangrijke thema's voor een ziekenhuis. Zo ook in Franciscus Gasthuis & Vlietland. Kwaliteit is in Franciscus Gasthuis & Vlietland verweven in alle zaken waaraan wordt gewerkt. Om continu alert te blijven op mogelijke verbeteringen, worden interne audits en proefvisitaties gehouden. We vragen de patiënt geregeld naar hun mening over de geleverde zorg. Ook houden we zelf cijfers bij, die iets zeggen over de kwaliteit, zodat we waar nodig bij kunnen sturen. Het streven hierbij is om blijvend te voldoen aan kwaliteitseisen. Ons ziekenhuis heeft in 2023 de Qualicor Europe accreditatie behaald. 

Qualicor-accreditatie

Dit is een kwaliteitskeurmerk dat uitgegeven wordt door Qualicor Europe. Qualicor Europe levert een bijdrage aan de borging en verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg. Dat doet het door het ontwikkelen van kwaliteitsnormen en het toepassen daarvan in de toetsing van zorginstellingen en zorgprocessen. Dit resulteert in een oordeel waaraan derden, zorgconsumenten, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners, overheden en de samenleving, het vertrouwen kunnen ontlenen dat het ziekenhuis een adequate én veilige organisatie is. Kijk ook op www.qualicor.eu.

Wet Toelating Zorginstellingen (WTZI)

Franciscus Gasthuis & Vlietland voldoet aan de eisen die worden gesteld in de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZI). Meer informatie vindt u op de website www.wtzi.nl