Doorgaan naar hoofdinhoud

Algemene psychologie, behandeling voor kinderen en jongeren

Na verwijzing door de medisch specialist wordt door de psycholoog in het algemeen de volgende aanpak gehanteerd:
1. Intake; interview met ouders en kind om de onderzoeksvraag te verduidelijken.
2. Het opstellen van een diagnostiekplan.
3. Het uitvoeren van het diagnostiekplan waarin verschillende methoden kunnen worden gehanteerd, zoals:

  • Psychologisch onderzoek van het kind: ontwikkelingspsychologisch, intelligentie, neuropsychologisch, sociaal-emotioneel, persoonlijkheidsonderzoek.
  • Gedragsobservatie van het kind en/of van kind en ouder samen.
  • Spelobservatie.
  • Aanvullende gesprekken met kind en/of ouders.

4. Informatie inwinnen bij de dagelijkse omgeving van het kind; KDV, PSZ en school.
5. Bespreken van de onderzoeksresultaten met de ouders en afhankelijk van de leeftijd ook met het kind.
6. Advies aan ouders, kind en eventueel school.
7. Aanbieden van behandeling/begeleiding door de (GZ) psycholoog in het ziekenhuis.
8. Doorverwijzing naar andere instelling van jeugdhulpverlening of GGZ.

Psychologische behandeling

Behandeling binnen het ziekenhuis is mogelijk :

  • als er sprake is van een functionele samenhang tussen lichamelijke aandoeningen of klachten en psychische problematiek.
  • als er sprake is van functionele klachten.
  • bij ontwikkelingsstoornissen die worden gecompliceerd vanwege een somatische component of neuropsychologische problematiek, waarvoor ondersteunende medicatie noodzakelijk is.
  • bij psychische problemen door een lichamelijke aandoening. Voorbeelden zijn chronisch zieke en terminale kinderen en als zij een complexe medische behandeling krijgen.
Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid