Doorgaan naar hoofdinhoud

IMT/PWV meting

Heeft u een verhoogde kans op hart- en vaatziekten, doordat u bijvoorbeeld diabetes patiënt bent, een hoge bloeddruk heeft, uw cholesterolgehalte hoog is of speelt het erfelijkheidsrisico een rol in uw familie? Na doorverwijzing door uw specialist kunt u op onze locatie Franciscus Gasthuis in Rotterdam terecht voor een speciale IMT/PWVmeting. Patiënten die al regelmatig het Diabetes- & Vasculair Centrum bezoeken, worden automatisch meegenomen in het onderzoek.

IMT/PWV-meting

Hart- en vaatziekten zijn in ons land de belangrijkste oorzaak van overlijden. Daarom voert Franciscus Gasthuis sinds januari 2008 als eerste ziekenhuis in de regio jaarlijks een IMT-meting uit. De zogenaamde Intima Media Thickness (IMT-) meting bepaalt in een vroeg stadium de kans op hart- en vaatziekten. Hierdoor verwachten we u een betere behandeling te kunnen geven. 

Tijdens een pijnloos onderzoek maken we een echo van uw halsslagader, die de dikte van de vaatwand in uw halsslagader meet. Hoe dikker deze vaatwand is, hoe meer slagaderverkalking (atherosclerose) er is opgetreden en hoe meer kans u heeft op bijvoorbeeld een hart- of herseninfarct. Bij de uitslag van de meting krijgt u een persoonsgebonden advies, omdat ook leeftijd en andere risicofactoren een belangrijke rol spelen.

PWV meting

De functie van de vaatwand wordt gemeten met behulp van de mobil-o-graph, een meetinstrument die gekoppeld is aan een bloeddruk meter. De Mobil-0-graph kan door een aantal bloeddrukmetingen de vaatstijfheid meten in de grote en kleine bloedvaten. Er worden 6 bloeddrukmetingen gedaan via een band aan uw bovenarm. Het onderzoek is pijnloos en duurt ongeveer 15 minuten.

De uitslag

U krijgt de uitslag van het onderzoek van uw internist bij het volgende bezoek aan de polikliniek.

Vragen en contact

U kunt alleen terecht voor een IMT-meting na doorverwijzing door uw huisarts of uw behandeld arts. 

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid