Doorgaan naar hoofdinhoud

Veel gestelde vragen over de Havenpolikliniek

Bent u patiënt van het voormalige Havenziekenhuis? Dan heeft u misschien vragen over de overgang naar de Havenpolikliniek. Wellicht vindt u uw vraag hieronder terug en krijgt u antwoord op uw vraag. 

Deze informatie is opgesteld op 27 september 2017, onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Wat verandert er?

Het Havenziekenhuis is nu een poliklinisch centrum: de Havenpolikliniek. De zorg in het Havenziekenhuis wordt overgenomen door Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Maasstad Ziekenhuis, Het Oogziekenhuis Rotterdam en het IJsselland Ziekenhuis.

Voor welke zorg kan ik terecht bij de Havenpolikliniek?

U kunt bij de Havenpolikliniek terecht voor poliklinische afspraken, poliklinische behandelingen en poliklinische onderzoeken. Ook de afdeling Radiologie en het Laboratorium blijven beschikbaar. Alleen als er een vervolgbehandeling nodig is, bijvoorbeeld een operatie, dan vindt deze plaats bij één van de andere ziekenhuizen in de buurt, bijvoorbeeld in Franciscus Gasthuis & Vlietland. De controleafspraken vinden weer plaats bij de Havenpolikliniek. Op het kaartje kunt u zien waarvoor u bij welk ziekenhuis terecht kunt.

kaartje_haven_def.jpg

Zie ik dezelfde zorgverleners?

Als er een operatie nodig is, dan wordt dat zoveel als mogelijk door uw eigen arts gedaan, maar dan in het partnerziekenhuis. In uw geval is dit het ziekenhuis Franciscus Gasthuis & Vlietland. Ook andere behandelingen die niet in de Havenpolikliniek gedaan kunnen worden, vinden bij Franciscus Gasthuis & Vlietland plaats. De medewerkers van de Havenpolikliniek zijn in dienst bij Franciscus Gasthuis & Vlietland of een van de andere partnerziekenhuizen.

Blijven de telefoonnummers van de poliklinieken bij de Havenpolikliniek hetzelfde?

Ja, de telefoonnummers blijven hetzelfde.

Ik heb een afspraak bij de polikliniek. Gaat die gewoon door in de Havenpolikliniek?

De poliklinieken gaan met andere ICT-systemen en spreekuurindelingen werken. Als u een afspraak gepland heeft, kan het daarom voorkomen dat u een andere dag of tijd krijgt voor uw afspraak. Als dat het geval is, krijgt u hierover een aparte brief. Hoort u niets, dan blijft uw afspraak gelijk.

Ik ben patiënt bij twee specialismen in het Havenziekenhuis, hoe gaat dat? Is er een kans dat ik nu naar meerdere ziekenhuizen moet?

Die kans is aanwezig en is afhankelijk van waar de vervolgzorg naartoe wordt overgeheveld. U kunt dit zien op de afbeelding.

Wat moet ik doen als ik niet mee wil naar het samenwerkende ziekenhuis of zelf wil kiezen naar welk ziekenhuis ik ga?

U bent altijd vrij in uw keuze voor een ziekenhuis. Als u naar een ander ziekenhuis wilt gaan dan kunt u bezwaar aantekenen door het bezwaarformulier naar de Havenpolikliniek terug te sturen. Uw medisch dossier kunt u opvragen door een verzoek in te dienen bij de Havenpolikliniek.

Welke rechten ten aanzien van mijn medisch dossier heb ik als patiënt?

Als patiënt heeft u een aantal rechten ten aanzien van uw medisch dossier:

 • U heeft het recht uw medisch dossier in te zien en/of hiervan een kopie op te vragen via de Havenpolikliniek;
 • U heeft het recht om in te zien welke medewerkers uw dossier hebben geraadpleegd;
 • U heeft het recht aanvullingen op uw dossier te geven, door u gebruikte medicatie toe te voegen, een eigen verklaring aan uw dossier toe te voegen en uw dossier (of delen) te laten verwijderen.
 • De zorgverlener moet uw verzoek om verwijdering van dossierinformatie in principe uitvoeren, tenzij:
  - De gegevens nodig zijn voor verdere behandeling;
  - De informatie in uw dossier van belang is voor andere patiënten;
  - U gedwongen opgenomen bent geweest in een psychiatrische instelling.

Het verwijderen van uw gegevens kan nadelen hebben voor uw verdere behandeling.

Wat gebeurt er met mijn dossier?

Uw dossier blijft bij uw behandelend arts. Uw behandelend arts werkt in de nieuwe situatie wel bij een ander ziekenhuis. Als u niet wilt dat hij of zij nog toegang heeft tot uw medisch dossier, dan verzoeken wij u dit via het bezwaarformulier aan de Havenpolikliniek door te geven. Uw arts houdt wel een kopie van het dossier om aan zijn of haar dossierverplichting conform de wet (WGBO: Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) te kunnen blijven voldoen.

Kan ik mijn dossier opvragen?

Ja, dat kan door middel van het indienen van een verzoek om een afschrift van uw dossier. U kunt dit verzoek indienen bij: Havenpolikliniek, postbus 70031, 3000 LN Rotterdam t.a.v. Zorgadministratie.

Hoe komt de arts bij het partnerziekenhuis aan mijn medisch dossier?

Wij vragen u om (schriftelijke) toestemming voor de overdracht van de behandeling en daarmee de medische gegevens, op het moment dat u op de polikliniek of bij één van de samenwerkende ziekenhuizen komt. U kunt daarvoor uw handtekening zetten op een formulier bij de polikliniek.

Wanneer krijgt het samenwerkende ziekenhuis inzage in mijn dossier? En wie wel en wie niet?

Dat gebeurt pas wanneer:

 • Overheveling van zorg een feit is en/of
 • U voor onderzoek of behandeling wordt ingepland in het samenwerkende ziekenhuis
 • En u geen bezwaar heeft aangetekend tegen inzage in uw medische gegevens.

Alleen uw hoofdbehandelaar en de zorgverleners die bij uw onderzoek of behandeling zijn betrokken, krijgen inzage in uw dossier.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de overdracht van mijn dossier naar het nieuwe ziekenhuis?

Dat kunt u doen door het bezwaarformulier voor 1 november 2017 in te vullen, te ondertekenen en terug te sturen naar het Havenziekenhuis. Het retouradres staat op het formulier.

Wie informeert mijn verzekeraar?

Daarvoor hoeft u niets te doen, dat gebeurt automatisch.

Wordt de zorg die ik nodig heb in het partnerziekenhuis wel vergoed?

Ja, wanneer het om een vervolgbehandeling gaat op de reeds bestaande behandeling.
Daarover hebben de partnerziekenhuizen afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars. Informeer voor nieuwe behandelingen altijd eerst bij uw zorgverzekeraar.

Hoe wordt het samenwerkende ziekenhuis geïnformeerd over mijn opname en gegevens?

De medewerkers van uw behandelend arts geven het verzoek tot opname door aan het samenwerkende ziekenhuis. U wordt vervolgens door hen benaderd voor een afspraak en ontvangt informatie over de verdere procedure.

Moet ik mij opnieuw inschrijven als ik naar de Havenpolikliniek ga?

Ja, u komt dan in Franciscus Haven, een polikliniek van Franciscus Gasthuis & Vlietland in het gebouw van de Havenpolikliniek. Voor de inschrijving moet u het volgende meenemen:

 • Geldig identiteitsbewijs (geldig paspoort, Nederlands rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of een vreemdelingendocument).
 • Verzekeringsbewijs (verzekeringspas of –polis).
 • Een verwijsbrief van de huisarts, behalve als uw huisarts de verwijzing al digitaal heeft geregeld.

Wat moet ik meenemen als ik voor een afspraak naar één van de vier samenwerkende ziekenhuizen ga?

U ontvangt van het betreffende ziekenhuis een bevestiging van uw onderzoek of behandeling met daarin informatie wat u mee moet nemen en hoe u zich moet voorbereiden.

Heeft het samenwerkende ziekenhuis informatie over mijn medicijnen?

Ja, die informatie is opgenomen in uw medisch dossier. Wanneer u toestemming heeft gegeven voor de overdracht van de behandeling, dan is ook informatie over medicijnen bekend in het ziekenhuis.

Hoe kan ik een nieuwe (controle)afspraak maken na mijn operatie in het samenwerkende ziekenhuis? Of wordt dat voor mij gedaan?

De datum van uw controle afspraak ontvangt u tijdens het ontslaggesprek in het ziekenhuis en wordt genoteerd op uw afsprakenkaart. Uw ontslagbrief wordt verzonden naar uw huisarts.

 

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid