Doorgaan naar hoofdinhoud

Kosten en vergoeding

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Zorgverzekeraars vergoeden een groot deel van de kosten van ziekenhuiszorg. U betaalt echter altijd een verplicht eigen risico, in 2018 is dat minimaal 385 euro. Heeft u zorg nodig die niet onder de basisverzekering valt, dan kan het zijn dat u een deel van de rekening zelf moet betalen, afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Daarvoor gelden speciale tarieven

Altijd verwijsbrief nodig

U heeft een verwijzing voor specialistische zorg nodig als u wilt dat deze wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Heeft u geen geldige verwijsbrief als u in een ziekenhuis komt? Dan kan het zijn dat u de behandeling zelf moet betalen of dat u pas behandeld wordt als u de juiste verwijsbrief heeft. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk.

In de meeste gevallen krijgt u een verwijsbrief via de huisarts, maar ook andere zorgverleners of specialisten kunnen verwijzer zijn. Het is per zorgverzekeraar en polis verschillend wie als verwijzer wordt geaccepteerd. Een verwijsbrief is een jaar geldig.

Kosten laboratoriumonderzoeken

Als uw huisarts u doorstuurt voor laboratoriumonderzoek, dan zijn de kosten voor de testen ten laste van uw eigen risico. Via het formulier van Franciscus Gasthuis of het formulier van Franciscus Vlietland  kunt u precies zien hoeveel de door uw huisarts aangevraagde onderzoeken kosten. Ook voor aanvragen bij de Medische Microbiologie kunt u de tarieven raadplegen (tot de nieuwe tarieven bekend zijn, worden de tarieven van 2016 gehanteerd).

U krijgt te maken met meerdere typen kosten:

  1. Het starttarief
  2. De kosten voor het onderzoek
  3. Eventuele extra kosten die gemaakt worden als de eerste uitslagen afwijkend zijn

Let op! Dit formulier geeft alleen de tarieven weer wanneer u door uw huisarts wordt verwezen. Als u wordt verwezen door een arts uit het ziekenhuis, dan zijn de kosten voor het laboratoriumonderzoek opgenomen in de totale kosten voor uw behandeling.

Coulanceregeling ex-patiënten Havenziekenhuis

Per 1 oktober 2017 is het leveren van zorg vanuit het Havenziekenhuis overgegaan naar een viertal ziekenhuizen in de regio, te weten Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Maasstad Ziekenhuis en IJsselland Ziekenhuis. U bent hier in een separate brief over geïnformeerd en wanneer nodig, is uw behandeling voortgezet bij een van bovengenoemde zorgaanbieders.

Geen gevolgen eigen risico
In de meeste gevallen zijn er door deze overgang geen negatieve gevolgen voor de hoogte van het eigen risico voor de patiënt. Het kan echter voorkomen dat door de sneller dan gebruikelijke afsluiting van het zorgtraject in het Havenziekenhuis, een ex-patiënt toch wordt geconfronteerd met een hoger beslag op het eigen risico. De betrokken ziekenhuizen hebben afgesproken dat de overname van zorg voor u als ex-patiënt van het Havenziekenhuis geen negatieve gevolgen mag hebben voor uw eigen risico. Hiertoe is besloten een zogeheten Coulanceregeling in te stellen. Via deze regeling kunt u worden gecompenseerd voor de eventueel extra ontstane kosten van uw eigen risico.

Van toepassing
Deze regeling is van toepassing op ex-patiënten van het Havenziekenhuis die op de overgangsdatum van 1 oktober 2017 een nog lopend zorgtraject hadden in het Havenziekenhuis en waarvan de behandeling is voortgezet in een van de 4 overnemende ziekenhuizen Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Maasstad Ziekenhuis en IJsselland Ziekenhuis. Deze regeling is ook van toepassing op ex-patiënten van het Havenziekenhuis die op overgangsdatum 1 januari 2018 een nog lopend zorgtraject hadden in het Havenziekenhuis en waarvan de behandeling is voortgezet door DermaHaven.

Aanvraagformulier
De betrokken ziekenhuizen kunnen niet zien of u een hoger eigen risico heeft betaald door het voortzetten van uw behandeling in een ander ziekenhuis. Wanneer u vermoed dat de sneller dan gebruikelijke afsluiting van het zorgtraject in het Havenziekenhuis zorgt voor een hoger eigen risico, dan kunt u een beroep doen op de Coulanceregeling. Om te beoordelen of u voor de Coulanceregeling in aanmerking komt, vragen wij u het hiervoor bestemde aanvraagformulier in te vullen. Tevens vragen wij u om het betreffende declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar toe te voegen aan het aanvraagformulier. Na beoordeling van uw dossier, ontvangt u bericht of u voor een vergoeding in aanmerking komt.

Vragen en informatie

Bekijk de uitgebreide informatiefolder  over de kosten en vergoeding van uw ziekenhuiszorg. Bekijk ook de veelgestelde vragen. Mocht deze informatie uw vraag niet beantwoorden, neem dan via onderstaande gegevens contact op met ons ziekenhuis.

Contact

Heeft u een inhoudelijke vraag over uw rekening?
Dan kunt u elke werkdag van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur contact opnemen met de Zorgadministratie, via telefoonnummer 010 - 461 6012

Heeft u een vraag over de betaling van de rekening?
Dan kunt u elke werkdag van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur contact opnemen met de Financiële Administratie, via telefoonnummer 010 - 893 4610.

Heeft u vragen over de vergoeding van uw behandeling of over uw polisvoorwaarden?
Dan kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Zij kunnen u precies vertellen welke polisvoorwaarden u heeft en wat zij wel en niet vergoeden.

Heeft u na het lezen van de informatie op de website nog vragen?
Neem dan gerust contact op met de Zorgadministratie, via telefoonnummer 010 - 461 6012.

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid