Doorgaan naar hoofdinhoud

Erfelijkheid

Sommige vrouwen hebben door hun genen een sterk verhoogde kans op borstkanker: er kan sprake zijn van een erfelijke vorm, waardoor borstkanker vaker voorkomt in de familie. Als u erfelijk belast bent, is het exra belangrijk uw borsten goed te kennen en te letten op veranderingen.

BCRA-1 en BCRA-2

Borstkanker is in de meeste gevallen niet erfelijk maar bij 5-10% is er wel sprake van erfelijke aanleg. Er zijn twee genen bekend die beschadigd kunnen zijn (een zogenaamde mutatie) en een verhoogde kans op borstkanker veroorzaken. Deze worden het BRCA-1 gen en het BRCA-2 gen genoemd. BRCA is afkomstig van het Engelse woord breast cancer (borstkanker).

Heeft u een vermoeden dat het gaat om erfelijke kanker? Dan kunt u in overleg met uw behandelend specialist een gesprek aanvragen bij het centrum voor klinische genetica. Hier werken gespecialiseerde verpleegkundigen en de klinisch geneticus nauw samen. U krijgt van hen informatie over het doen van een erfelijkheidsonderzoek en de voor- en nadelen hiervan.

Welke signalen wijzen mogelijk op erfelijke kanker?

Als er bij meer personen in de familie borst- en/of eierstokkanker voorkomt in opeenvolgende generaties:

  • als deze op jonge leeftijd voorkomen (onder de 40 jaar)
  • als borstkanker bij een mannelijk familielid voorkomt
  • als borstkanker in beide borsten voorkomt, ook zonder dat het verder in de familie voorkomt

Doel van onderzoek naar erfelijke kanker

Als u de diagnose kanker heeft gekregen en u meldt zich aan voor erfelijkheidsonderzoek, dan wordt onderzocht of er sprake is van een erfelijke vorm. Melden uw familieleden zich aan, dan wordt uw familiegeschiedenis in kaart gebracht. Bij een duidelijk verhoogde kans wordt DNA-onderzoek gedaan. De betrokken leden van de familie krijgen advies voor periodiek onderzoek van de borsten en soms van de eierstokken. Zo kan soms kanker worden voorkomen of in een vroeg stadium worden behandeld.

Ongeveer één op de acht vrouwen in Nederland krijgt borstkanker en één op de zestig eierstokkanker. In vijf tot tien procent van deze gevallen gaat het om een erfelijke vorm. Zowel mannen als vrouwen kunnen de erfelijke aanleg doorgeven aan hun kinderen. De kinderen hebben dan vijftig procent kans om deze aandoening te erven.

Doorverwijzen

Om te onderzoeken of het bij u gaat om erfelijke kanker, verwijst de specialist u door voor erfelijkheidsonderzoek.

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid