Doorgaan naar hoofdinhoud

Psycholoog / Medisch Maatschappelijk Werk / Geestelijke verzorging

De behandelend arts en betrokken verpleegkundigen vormen veelal voor u het eerste aanspreekpunt bij zorgen of problemen. Soms is meer gespecialiseerde hulp nodig. U en uw naasten kunnen door de arts of verpleegkundige worden verwezen naar een psycholoog.

Wat kan medisch maatschappelijk werk voor u betekenen?

Medisch maatschappelijk werk biedt psychosociale begeleiding en behandeling aan patiënten en hun naasten. Bijvoorbeeld als u mentale ondersteuning kunt gebruiken bij het verwerken van alles wat te maken heeft met uw ziekte en behandeling, maar ook als u sociale of praktische vragen heeft. Wij ondersteunen u bij het zoeken naar mogelijkheden om met deze problemen om te gaan. De hulpverlening is gericht op het verminderen en hanteerbaar maken van stress waardoor u weer meer grip op uw leven krijgt. Enkele voorbeelden van deze hulpverlening zijn:

  • Verwerken van ziekte en behandeling;
  • gezins- en relatieproblematiek;
  • over intimiteit en seksualiteit;
  • vragen over werk en re-integratie;
  • lotgenotencontact, advies en voorlichting;
  • verbetering communicatie met uw behandelteam en ondersteuning bij besluitvorming.

Wij nemen deel aan de psychosociale patiëntenbesprekingen van de Franciscus Borstkliniek en staan daarmee in direct overleg met het betrokken behandelteam. Met aandacht voor uw privacy vindt uitwisseling van gegevens alleen met toestemming plaats.

Wat kan de geestelijk verzorger voor u doen?

Een behandeling in het ziekenhuis kan ingrijpend zijn. Het kan allerlei vragen en gevoelens oproepen. Geestelijk verzorgers zijn professionele gesprekspartners die patiënten helpen bij het stellen van hun eigen vragen op het gebied van zingeving en levensperspectief. Een gesprek met een geestelijk verzorger kan verhelderend, ondersteunend en bemoedigend werken. Dit helpt om weer in balans te komen. De geestelijk verzorgers zijn er voor iedereen, ongeacht hun religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond. Patiënten en bezoekers kunnen zelf contact opnemen met een geestelijk verzorger of een verpleegkundige daar om vragen.

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid