Doorgaan naar hoofdinhoud

Medische indicatie

Wanneer er tijdens uw zwangerschap al bepaalde complicaties of risico's zijn, wordt u begeleidt door een gynaecoloog en bevalt u in het ziekenhuis. Een medische indicatie kan al aan het begin van uw zwangerschap duidelijk zijn, maar kan ook later naar voren komen. Hieronder leest u bij welke omstandigheden er een medische indicatie is voor een bevalling:

Bepaalde ziekten

Epilepsie met of zonder medicatie, hartziekten, longziekten, nierziekten, suikerziekte, immuunsysteemziekte, schildklieraandoening.

Problemen tijdens eerdere zwangerschappen

Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan een te hoge bloeddruk met opname in het ziekenhuis, u heeft meer dan twee keer een miskraam gehad, of het te vroeg loslaten van de placenta. Het kan ook zijn dat u bij uw vorige bevalling meer dan één liter bloed heeft verloren of de placenta operatief moest worden verwijderd.

Meerlingzwangerschap

Als u twee of meer kinderen verwacht, bent u automatisch medisch geindiceerd, vanwege risico op complicaties als vroeggeboorte, laag geboortegewicht en hoge bloeddruk.

Complicaties tijdens de zwangerschap

Hieronder vallen onder andere: bloedverlies, te hoge bloeddruk, niet goed of teveel groeien van de baby, vruchtwaterverlies voor de uitgerekende datum, afwijkende ligging van de baby rond de uitgerekende datum, onregelmatige hartactie van de baby, zwangerschapssuiker, zwangerschapsvergiftiging en HELLP-syndroom.

Eerder bevallen met keizersnede

Als u bent bevallen van een vorige baby met een keizersnede, is het bij een volgende bevalling lang niet altijd nodig op die manier te bevallen. Maar u krijgt in dit geval wel een medische indicatie om in het ziekenhuis te bevallen.

Stuitligging

Als uw baby in een stuit ligt, krijgt u ook een medische indicatie. Een keizersnede is niet per se noodzakelijk.

Andere omstandigheden

Ook bij sommige andere omstandigheden kan een medische indicatie voor uw bevalling van toepassing zijn. Uw verloskundige of gynaecoloog bespreekt dit uiteraard persoonlijk met u.

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid