Doorgaan naar hoofdinhoud

Keizersnede

Een keizersnede is een operatie waarbij het kind via een opening in de buikwand ter wereld komt. De gynaecoloog adviseert een keizersnede alleen als een bevalling via de vagina (schede) niet mogelijk is of te grote risico's met zich meebrengt voor u, uw kind of voor u beiden. Omdat bij een keizersnede complicaties kunnen optreden, wordt de operatie alleen uitgevoerd als er een goede reden voor is.

Een keizersnede duurt ongeveer 30 minuten. De baby wordt meestal binnen 10 minuten na het begin van de operatie geboren. Daarna maakt de gynaecoloog de baarmoeder en de verschillende lagen van de buikwand met hechtingen dicht.

Bij een keizersnede mag de partner mee naar de operatiekamer, mits de anesthesioloog dit goedkeurt (bij een spoedkeizersnede is dat soms niet mogelijk). Ter voorbereiding op de keizersnede wordt bij u een blaaskatheter en een infuus ingebracht. De opnameduur na de verrichting van een keizersnede is normaal gesproken 3 dagen gerekend vanaf de dag van de keizersnede.

Geplande keizersnede

Soms is al vóór de zwangerschap bekend dat een keizersnede noodzakelijk is. Dit gebeurt bijvoorbeeld als u al een operatie heeft gehad in verband met een ernstige verzakking. In andere gevallen blijkt tijdens de zwangerschap dat een keizersnede nodig is, bijvoorbeeld bij een afwijkende ligging, als de placenta (moederkoek) over de baarmoedermond ligt, als een vleesboom de indaling van het kind hindert of als een zwangere al meerdere keizersnedes heeft gehad. In deze gevallen spreekt men van een geplande of primaire keizersnede.

Natuurlijke keizersnede (gentle sectio)

In Franciscus Gasthuis willen we de ervaring van een keizersnede dichterbij een natuurlijke bevalling laten komen. Daarom bieden we de 'natuurlijke keizersnede' aan wanneer de keizersnede gepland is. Dit wordt ook wel de gentle sectio genoemd. Bij de natuurlijke keizersnede wordt de baby direct na de geboorte onderzocht door de kinderarts op de operatiekamer. Hierna wordt de baby zo snel mogelijk bij de moeder op de borst gelegd. Huid-op-huid contact bevordert de binding tussen moeder en kind en brengt de borstvoeding beter op gang. Moeder, kind en partner blijven de hele tijd samen.

Wanneer het door medische redenen niet mogelijk is om de natuurlijke keizersnede toe te passen, dan bespreekt uw gynaecoloog dit met u.

Een keizersnede tijdens de bevalling

Wanneer pas tijdens de bevalling duidelijk is dat een keizersnede nodig is, spreken we van een secundaire keizersnede. De meest voorkomende redenen daarvoor zijn het niet vorderen van de bevalling en/of dreigend zuurstofgebrek van het kind. Het is mogelijk dat de bevalling niet voldoende vordert tijdens de ontsluiting of de uitdrijving. Als de ontsluiting onvoldoende vordert, neemt het aantal centimeters ontsluiting niet (voldoende) toe. Bij onvoldoende vordering van de uitdrijving is er te weinig indaling van het hoofdje of de billen in het bekken.

De verloskundige of arts kan denken aan dreigend zuurstofgebrek wanneer de harttonenregistratie op een cardiotocogram (CTG) langdurig of ernstig afwijkt. Soms wordt een beetje bloed van de hoofdhuid van het kind afgenomen (microbloedonderzoek) om te bepalen of het kind voldoende zuurstof krijgt.

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid